BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sawicka Joanna
Tytuł
Transakcje futures narzędziem w procesie optymalizacji kosztu kapitału
Futures transactions as a tool in a capital cost process optimization
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2004, t. 22, nr 78, s. 65-83, bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Koszt kapitału, Optymalizacja kosztów, Transakcje futures
Accounting, Capital cost, Cost optimization, Futures transactions
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Świadome oddziaływanie na wysokość ponoszonego kosztu kapitału posiada istotne znaczenie dla efektywnego zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Optymalny wybór stosunku kapitału własnego i obcego ma wpływ na maksymalizacje zysku osiąganego przez właścicieli w ramach akceptowalnego ryzyka. W artykule zaprezentowano metodę pozwalającą optymalizować wielkość ponoszonego przez przedsiębiorstwo kosztu kapitału poprzez kształtowanie struktury kapitałowej jednostki gospodarczej. Optymalizacja przebiega na drodze wykorzystania w procesie zakupów surowca transakcji terminowych typu futures. (abstrakt oryginalny)

Conscious management of the cost of capital has significant meaning for an effective company funds management. Optimal choice of the debt-equity ratio (which is directly linked to ownership structure) has a significant impact on maximization of profit reached by owners in an acceptable risk profile. This paper examines the method (model) which allows optimizing a company capital cost through capital structure profile. The optimization is based on buying raw materials using futures transactions on mercantile exchange.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Altman E.J., Handbook of Corporate Finance, John Wiley and Sons, New York 1986.
 2. Battley N., Kontrakty futures i opcje na giełdach towarowych, Wydawnictwo K.E. Liber, Warszawa 1998.
 3. Borowiecki R., Czaja J., Jaki A., Strategia gospodarowania kapitałem w przedsiębiorstwie., TNOIK, Warszawa - Kraków 1997.
 4. Brigham E.F., Gapenski L.C., Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2000.
 5. Drewiński M., Giełdy towarowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1997.
 6. Duliniec A., Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 7. Groppelli A.A., Nikbakht E., Wstęp do finansów, WIG-Press, Warszawa 1999.
 8. Haushalter G.D., Financing Policy, Basis Risk, and Corporate Hedging: Evidence from Oil and Gas Producers, Journal of Finance", Vol.55, No. l (2000), s. 107-152.
 9. Hull J., Kontrakty terminowe i opcje. Wprowadzenie, WIG-Press, Warszawa 1997. [10] Jerzemowska M., Kształtowanie struktury kapitału w spółkach akcyjnych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 10. [II] Jerzemowska M., Ryzyko jako czynnik determinujący strukturę kapitału, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej, nr 40 (1997), s. 48-57.
 11. Johnson D., Bush J., International Oil Company Financial Management In Non-technical Language, PennWell, 1998.
 12. Marsh P., The Choice between Equity and Debt: An Empirical Study, „Journal of Finance", 3 (1982), s. 121-144.
 13. Morellec E., Asset liquidity, capital structure, and secured debt, „Journal of Financial Economics", 61 (2001), s. 173-206.
 14. Ross S. A., Westerfield R.W., Jordan B.D., Finanse przedsiębiorstw, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1999.
 15. Shapiro A.C., Modern Corporate Finance, MacMillan Publishing Company, New York 1990.
 16. Szablewski A., Koszt kapitału, „Nowe Życie Gospodarcze", 7 (1999).
 17. Zarzecki D., Metody wyceny przedsiębiorstw, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu