BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sawicki Kazimierz
Tytuł
Podstawowe problemy badania sprawozdań finansowych i wykonywania zawodu biegłego rewidenta po przystąpieniu do Unii Europejskiej
Main problems of auditing and audit profession after Poland's accession to the European Union
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2004, t. 22, nr 78, s. 84-97, bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Sprawozdanie finansowe, Badanie sprawozdań finansowych, Biegli rewidenci
Accounting, Financial statements, Audit of financial statement, Authorized auditors
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zawód biegłego rewidenta zapewnia w interesie publicznym wysoką jakość sprawozdań finansowych, stanowiących - na rynkach kapitałowych - podstawę zaufania właścicieli, inwestorów i menedżerów. W artykule przedstawiono rozwój audytingu. Szczególną uwagę zwrócono na nowe problemy i proponowane zmiany w zakresie audytingu mające służyć harmonizacji i poprawie jakości sprawozdawczości finansowej. (abstrakt oryginalny)

The audit profession seeks to assure, in the name of public interest, a high quality of financial statements as the basis of confidence of proprietors, investors and managers in capital market. The article presents the development of auditing. Special attention has been devoted to new problems and proposed changes in auditing designed to achieve harmonization and better quality of financial reporting.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Davies J., Company regulation after Enron, „Accounting & Business", ACCA, 1 October 2002.
 2. Encyklopedia Popularna PWN, Warszawa 1999.
 3. Financial Reporting, Auditing and Corporate Governances, Institut der Wirtschaftspruefer - ID W, Duesseldorf, April 2003.
 4. Grossfeld B., Wirtschaftspruefer und Globalisierung Die Zukunft des Bilanzrechts, „Die Wirtschaftspruefung", M.3/2001.
 5. [5J Kodeks etyki zawodowej biegłych rewidentów. Biuletyn Nr 52 Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, Warszawa, 30 września 2002.
 6. Leversque L., Le contróle qualite: un outil pour les experts - comptables, SIC, Le mensuel de 1'Ordre des Experts - Comptabilles, No 211, Mars 2003.
 7. Marten K-U, Quick R., Ruhnke K., Wirtschaftspruefung. Grundlagen der betriebswirtschaftlichen Pruefungswesens nach nationalen und internationalen Normen, Schaefer Poeschel Verlag, Stuttgart 2001.
 8. Nauman K.P., Jakość rewizji finansowej na tle rozwoju rachunkowości w Niemczech i Europie oraz w kontekście przemyśleń na temat niemieckiego organu do spraw egzekwowania stosowania przepisów, Biuletyn Krajowej Rady Firm Audytorskich nr 5, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, styczeń 2002. [9] Projekt Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie badania ustawowego rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych zmieniających dyrektywy 78/660/EWG i 83/349/EWG (KE 2004/ aaaa/COD), maszynopis powielony).
 9. [ 10] Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council of 19 July 2002 on the application of International accounting standards.
 10. [ 11] Ustawa z dnia 13 października 1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz. U. z 2001r. nr 31 poz. 359).
 11. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694, z późn. zm.). [13] Zaangażowanie światowych organizacji w ochronę interesu publicznego, „New Release IFAC", - International Federation of Accountants, February 2002, przekład Czasopismo Rachunkowość - Audytor, 2002, nr 2/5.
 12. Zielona Księga, Rola, pozycja i odpowiedzialność biegłego rewidenta w Unii Europejskiej, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny, Warszawa 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu