BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Strojek Marzena
Tytuł
Wpływ rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na wynik finansowy zakładu ubezpieczeń
Impact of the technical-insurance provisions on the financial result of an insurance company
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2004, t. 22, nr 78, s. 98-111, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Wynik finansowy, Ubezpieczenia, Działalność ubezpieczeniowa, Ryzyko w ubezpieczeniach
Financial performance, Insurances, Insurance activity, Insurance risk
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Działalność ubezpieczeniowa jest związana ze szczególnym ryzykiem. Szacowanie składki ubezpieczeniowej odbywa się w momencie, w którym nie są znane koszty, jakie mogą powstać w związku z zawartą umowa ubezpieczeniową. Jedną z form zabezpieczenia przed skutkami ryzyka jest tworzenie rezerw tech- niczno-ubezpieczeniowych. Rezerwy te są jedną z najważniejszych pozycji pasywów zakładu ubezpieczeń, a zmiana stanu tych rezerw w istotny sposób wpływa na wysokość wyniku finansowego. Stąd sposób tworzenia i prezentacji informacji o rodzaju i wysokości tych rezerw w księgach rachunkowych oraz w sprawozdaniu finansowym ma istotne znaczenie w systemie rachunkowości zakładu ubezpieczeń. (abstrakt oryginalny)

The insurance business involves a special risk. The insurance premium is estimated when the costs that may arise in connection with the concluded insurance agreement are not known yet. One of the forms of hedging against the risk results is establishing the technical-insurance provisions. The technical-insurance provisions constitute one of the most important items among liabilities of an insurance company, and any change in their status essentially affects the technical result of an insurance company. The level and structure of these provisions to a large extent condition the hedging against results of the insurance business.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Jończyk B., Ogrodnik H., Finanse zakładów ubezpieczeń, Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów, Katowice 1999.
  2. Karmańska A. i inni, Rachunkowość finansowa zakładów ubezpieczeń, Difin. Warszawa 2003.
  3. Karmańska A., Składka ubezpieczeniowa-podstawowy przychód zakładu ubezpieczeń, „Problemy Rachunkowości" nr 4/2001.
  4. Monkiewicz J., Gąsiorkiewicz L., Hadyniak B., Zarządzanie finansami ubezpieczeń, Poltext, Warszawa 2000.
  5. Paździorek K., Gospodarka finansowa zakładu ubezpieczeń, cz. II, „Wiadomości Ubezpieczeniowe" nr l, 1997.
  6. Wąsiewicz A. i inni, Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej, Oficyna Wydawnicza Brandta, Bydgoszcz 1997.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu