BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skoczyński Jacek
Tytuł
Przegląd orzecznictwa w sprawach z zakresu prawa pracy za lata 2004 i 2005 - cz.4
Źródło
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2007, nr 1, s. 27-31
Słowa kluczowe
Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Dyrektywy WE, Prawo pracy, Spory zbiorowe, Odszkodowania, Delegowanie uprawnień, Państwa członkowskie
Judgments of the European Court of Justice, EC directives, Labour law, Collective disputes, Compensation, Delegation of powers, Member states
Firma/Organizacja
Europejski Trybunał Sprawiedliwości
Court of Justice of the European Communities
Abstrakt
W artykule zostało przedstawione orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości dotyczące jurysdykcji krajowej w sprawach o odszkodowanie za szkodę spowodowaną akcją protestacyjną w sporze zbiorowym o zasięgu międzynarodowym. Dyrektywy WE zobowiązują państwa członkowskie do podjęcia odpowiednich środków na wypadek nieprzestrzegania regulacji prawnych w tym zakresie. W szczególności kraje te zostały zobowiązane do tego, aby pracownicy i ich przedstawiciele dysponowali właściwymi procedurami gwarantującymi wykonanie zobowiązań.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0032-6186
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu