BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Guzdek Kinga
Tytuł
Zdolność patentowa ludzkich genów i substancji chemicznych w praktyce Europejskiego Urzędu Patentowego
Źródło
Prawo i Podatki Unii Europejskiej w Praktyce, 2007, nr 2, s. 26-40, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Patenty, Ochrona patentowa, Badania naukowe, Chemia organiczna
Patent, Patent protection, Scientific research, Organic chemistry
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Autorka pisze, że udzielanie praw patentowych na wynalazki genetyczne, u podłoża których leżą ludzkie geny, odbierane jest często jako zgoda na „patenty na życie”. Patenty „na geny”, utożsamiane z przyznaniem praw wyłącznych na człowieka, napotykają ogólną niechęć, jako niosące ze sobą ryzyko degradacji człowieka do rangi „przedmiotu”, którym swobodnie mogą rządzić się reguły rynku. Wynikający stąd sprzeciw wobec patentów na ludzkie geny opiera się na przekonaniu, że prawo wyłączne na element ludzkiego ciała stanowi zasadnicze naruszenie ludzkiej godności. Zdaniem autorki, przekonanie takie wynika często z niezrozumienia, czym jest patent, w jakich okolicznościach może być udzielony na gen i jakie prawa gwarantuje. Celem tego artykułu jest wyjaśnienie tych pytań. Omawia on, kiedy - według obecnego stanu prawnego - ochrona patentowa na wynalazki genetyczne może być przyznana i jaki jest jej zakres. Nakreśla on również trudości i niejasności, które powstają przy stosowaniu pojęć i kryteriów wypracowanych na gruncie prawa patentowego w genetyce.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. G. Benkard, Europäisches Patentübereinkommen, 2002, Art. 54, nb. 164-165.
 2. W. Cornish, D. Llewelyn, Intellectual Property, 2003, s. 199 i nast., nb. 5-42 i nast.
 3. W. Cornish, Intellectual Property, 2004, s. 12-13.
 4. F. Crick, The Astonishing Hypothesis: the Scientific Search for the Soul, 1994, s. 3.
 5. Eisenberg, How Can You Patent Genes?, The American Journal of Bioethics 2002, s. 4.
 6. http://legal.european-patent-office.org/dg3/biblio/t990400eu1.htm.
 7. D. Nelkin/S. Lindee, The DNA Mystique: The Gene as a Cultural Icon, 1995, s. 41-42.
 8. Peterson, The Law and Practice of the European Convention, 2001, s. 340, nb. 7-62.
 9. K. Pietrzykowski, Kodeks cywilny. Komentarz, 1997, art. 5, nb. 13.
 10. Straus, Biotechnology and Patent, Chimina 2000, s. 293.
 11. J. Szwaja, A. Szajkowski, System prawa własności intelektualnej, 1990, s. 16.
 12. D. Visser, The annotated European Patent Convention, 2005, Art. 54, nb. 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-2422
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu