BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zieliński Kazimierz (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Przesłanki i konsekwencje procesu modernizacji polskiego rolnictwa
The Circumstances and Consequences of Modernising Polish Agriculture
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, nr 709, s. 71-83
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Modernizacja obszarów wiejskich, Gospodarstwa rolne, Stratyfikacja
Agriculture, Modernisation of the rural area, Arable farm, Stratification
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule przeanalizowano przesłanki i skutki procesów modernizacyjnych, jakie dokonują się w polskim rolnictwie. Szczególną uwagę zwrócono na rynkowe determinanty i uwarunkowania przekształceń strukturalnych, zmiany pozycji rolnictwa w strukturze polskiej gospodarki oraz konsekwencje zmian modernizacyjnych dla ludności rolniczej i obszarów wiejskich.

In this article, the author concentrates on the structural transformations taking place in rural areas. The process of modernising agriculture, which results from market logic and systemic transformation, implies a deep transformation in the rural environment. This is manifested, among others, in the changing relations between the agricultural and non-agricultural sectors, diversity in the economic situation of farms, and stratification in the material status of rural inhabitants. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Adams D., W., Agriculture Credit in Latin America, A Critical Review of External Funding Policy, „American Journal of Agricultural Economics" 1971, vol. 53, nr 2.
 2. Bański J., Stan i perspektywy rolnictwa na obszarach problemowych w Polsce, IGiPZ PAN, Warszawa 2001.
 3. Józwiak W., Ocena efektów kredytowania preferencyjnego w gospodarstwach osób fizycznych, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 1999, nr 4-5, s. 23-24.
 4. Józwiak W., Polskie gospodarstwa rolne w latach 1996-2002 - analizy i średnioterminowe prognozy, „Wieś i Rolnictwo" 2004, nr 2, s. 199-200.
 5. Kamajon F., Baker C., B., Effect on Liquidity Management by Small Farm Borrowers, „American Journal of Agricultural Economics" 1980, vol. 62, nr 4.
 6. Karwat-Woźniak B., Inwestycje w gospodarstwach rozwojowych (według ankiety IERIGŻ), „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 2003, nr l s. 80-81.
 7. Kata R., Zając D., Zewnętrzne i wewnętrzne ograniczenia kredytowe w rolnictwie rozdrobniony [w:] Agrobiznes 2004.
 8. Klepacki B., Najemna siła robocza a organizacja i wyniki ekonomiczne gospodarstw indywidualnych, „Wieś i Rolnictwo" 2002, nr 4, s. 7-15.
 9. Klepacki B., Sytuacja ekonomiczna gospodarstw chłopskich w okresie transformacji, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 1997, nr 2-3, s.40-45.
 10. Majewski E., Ziętara W., System celów w rolniczych gospodarstwach, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 1997, nr 6, s. 30-42.
 11. Nietupski T., Możliwości zmian struktury obszarowej i powiększania dochodów rolników na Dolnym Śląsku |w:| Agrobiznes w krajach Europy Środkowej w aspekcie integracji z Unią Europejską, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 1998, s. 59.
 12. Rosner A., Dylematy reformy systemu emerytur rolniczych, "Wieś i Rolnictwo" 2004, nr 3, s.190.
 13. Siekierski J., Procesy transformacji systemowej w rolnictwie i gospodarce żywnościowej w Polsce, ZP-H Styrex, Kraków 1996 s. 96-97.
 14. Swinnen J., F., M., Hammish R., G., Agricultural Credit Problems and Policies during the Transition to a Market Economy in Central and Eastern Europe, „Food Policy" 1999, nr 1, s. 21-47.
 15. Sytuacja agrobiznesu w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej, t. l, red. S. Urban, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 16. Taylor T., G., Drummand H., E., Gomez A., T., Agricultural Credit Problems and Production Efficiency. An Analysis of Traditional Farming in Southern Minas Genesis, „American Journal of Agricultural Economics" 1986, vol. 68, nr 1.
 17. Tomczak F., Od rolnictwa do agrobiznesu. Transformacja gospodarki rolno-żywnościowej Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, SGH, Warszawa 2004, s.31.
 18. Tomek W., G., Robinson K., L., Kreowanie cen artykułów rolnych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, s.15.
 19. Topińska I., Dochody gospodarstw domowych, GUS, Warszawa 1988, s. 22-40.
 20. Wilkin J., Polskie rolnictwo w procesie transformacji-metody, tendencje i efekty przemian, „Problemy Integracji Rolnictwa" 2000, nr 4, s. 16.
 21. Woś A., Konkurencyjność wewnętrzna rolnictwa, IERiGŻ, Warszawa 2001, s. 13.
 22. Zieliński K., Elastyczność podaży produktów rolniczych w Polsce, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2002, s. 91-92.
 23. Ziętara W., Cele gospodarowania rolników indywidualnych, „Wieś Współczesna" 1986, nr 7, s. 31-38.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu