BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brzozowski Jan (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Rozwiązania instytucjonalne i zadania polityki regionalnej Polski po 1989 roku
The Institutional Solutions and Tasks of Polish Regional Policy after 1989
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2005, nr 698, s. 107-117
Słowa kluczowe
Polityka regionalna, Rozwój regionalny
Regional policy, Regional development
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł zawiera analizę reform instytucjonalnych w zakresie rozwoju regionalnego w Polsce. Ukazano rolę Unii Europejskiej w tworzeniu polskiej polityki regionalnej.

In this article, the author presents the course of reforms in regional policy in Poland and conducts a critical analysis of these reforms. Initially, regional policy was largely overlooked by successive governments, becoming merely an adjunct to macroeconomic policy. Later, the signing of the Treaty of Accession with the EU and the integration process gave rise to interest in the issue of regional development, in which European institutions, in particular the European Commission, actively assisted. The turning point for regional policy in Poland was the administrative reform that came into force in 1999. Apart from the introduction of a three-tiered model of territorial organisation, strong institutions capable of implementing effective intra-regional policy were formed - the regional parliament (sejmik) and the regional local government executive board (zarząd województwa). Unfortunately, changes in inter-regional policy did not accompany the intra-regional policy reforms. Attempts to increase the effectiveness of the former were quickly abandoned. The biggest problem in conducting regional policy by the central government administration continues to be the dispersal of competencies among many bodies and the difficulty in co-ordinating their actions. The author proposes the creation of a separate ministry to deal with regional development, which would relieve the Ministry of the Economy and Social Affairs of responsibility for this area. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. K. Budzowski, A. Jedrzejewski, T. Jedrzejewski, Polskie strefy specjalne na przykładzie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice [w:] Problemy handlu międzynarodowego, materiały konferencyjne, red. K. Budzowski, S. Wydymus, Kraków 2000, s. 255.
 2. Dorobek Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Programy rozwoju regionalnego i spójności 1993-2002, opracowanie zbiorowe, Warszawa 2002, s. 1-2.
 3. Dz.U. z dnia 23 października 2001 r.
 4. Dz.U. z dnia 8 stycznia 2003 r.
 5. T.G. Grosse, Polityka regionalna Unii Europejskiej i jej wpływ na rozwój gospodarczy. Przykład Grecji, Włoch, Irlandii i wnioski dla Polski, Warszawa 2000, s. 102.
 6. M. Kozak, Doświadczenia Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w realizacji programów opartych o zasady funduszy strukturalnych [w:] Polityka rozwoju regionalnego, materiały konferencyjne, red. C. Lusiński, Warszawa 1999, s. 184.
 7. M. Kulesza, Polityka regionalna państwa w warunkach reformy ustrojowej [w:] Jaka Europa? Regionalizacja a integracja, red. P. Buczkowski, K. Bondyra, P. Śliwa, Poznań 1998, s. 159.
 8. A.G. Lodkowska-Skoneczna, Wnioski z dyskusji na temat modelu instytucjonalnego polityki rozwoju regionalnego w Polsce [w:] Model instytucjonalny polityki rozwoju regionalnego w Polsce, red. A. Pyszkowski, J. Szlachta, J. Szomburg, Gdańsk-Warszawa 2000, s. 13.
 9. I. Pietrzyk, Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, Warszawa 2002, s. 16-25.
 10. J. Szlachta, Główne problemy polityki rozwoju regionalnego Polski na przełomie XX i XXI wieku, Warszawa 1996, s. 16.
 11. J. Szlachta, Programowanie rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej, Warszawa 1997, s. 139.
 12. G. Węcławowicz, Przestrzeń i społeczeństwo współczesnej Polski, Warszawa 2002, s. 151.
 13. B. Winiarski, F. Winiarska, Polityka regionalna [w:] Polityka gospodarcza, red. B. Winiarski, Warszawa 2001, s. 340-341.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu