BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brzozowski Jan (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Problem asymilacji muzułmańskich imigrantów w Europie
The Problem of Assimilation of Muslim Immigrants in Europe
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, nr 699, s. 53-63
Słowa kluczowe
Emigracja, Mniejszości narodowe, Mniejszości religijne
Emigration, Ethnic minority, Religious minorities
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest spojrzenie na problem imigrantów w Europie z nieco innej perspektywy, a mianowicie w aspekcie ich asymilacji i integracji, szczególnie w odniesieniu do muzułmanów europejskich. Niniejszy artykuł składa się z dwóch części. W pierwszej autor wyjaśnia, jak doszło do masowej imigracji do Europy Zachodniej po II wojnie światowej i skąd wzięły się problemy z asymilacją imigrantów muzułmańskich. Następnie dokonuje analizy polityki asymilacyjnej państw członkowskich UE pod kątem jej użyteczności i skuteczności. Podjęta zostaje też próba odpowiedzi na pytanie, jaki model polityki asymilacyjnej jest dla Europy najkorzystniejszy.

Immigration is not a new phenomenon for European countries; most attention, however, is currently paid to problems of its regulation, both in its domestic and international aspects. The aim of this article is to view the problem of immigrants in Europe from a slightly different perspective - i.e., with respect to assimilation and integration - in particular in reference to European Muslims. The article comprises two parts. In the first part, the author reviews how the mass immigration to Western Europe after World War II came about and discusses the origins of the problems of assimilation of Muslim immigrants. Next, he analyses the assimilation policies of EU Member States with respect to their utility and effectiveness. The author also attempts to respond to the question as to which model of assimilation policy is the most advantageous for Europe. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. F. Ajami, Zemsta Boabdila, "Tygodnik Powszechny" 2004, nr 23, s. 6.
 2. R. Alba, V. Nee, Remaking the American Mainstream. Assimilation and Contemporary Immigration, Harvard University Press, Cambridge, Mass. 2003, s. 11-12.
 3. G. Babiński, Wieź etniczna a procesy asymilacji. Przemiany organizacji etnicznych, Warszawa-Kraków 1986, s.63.
 4. A. Besançon, N. Davies, Z. Krasnodębski, Mnzulmanie w Europie, "Znak" 2004, nr 560, styczeń, s. 113-114.
 5. R. Breton, Institutional Completness of Ethnic Communities and Personal Relations of Immigrants, "The American Journal of Sociology" 1964, vol. 70, nr 2.
 6. S. Castles, How Nation-states Respond to Immigration and Ethnic Diversity, "New Community" 1995, vol. 21, nr 3, s. 293-308.
 7. S. Castles, M.J. Miller, The Age of Migration, Palgrave Macmillan, New York 2003, s. 220-239.
 8. O. Fallaci, Wściekłości duma, "Gazeta Wyborcza", 6-7.10.2001.
 9. M.L. Hansen, The Problem of the Third Generation Immigrant, Rock Island, 111. 1938, s. 7.
 10. K. Iglicka, Unijny wymiar bezpieczeństwa z perspektywy migracji międzynarodowych i dylematów wielokulturowości, Raporty i Analizy, 7/04, Centrum Stosunków Międzynarodowych, 2004, s. 5-6.
 11. M. Krasicki, Sytuacja Polonii brazylijskiej w dobie ustaw nacjonalistycznych prezydenta Getulio Vargasa [w:] Dzieje Polonu w Ameryce Łacińskiej, red. M. Kula, Wrocław 1983, s. 410-437.
 12. H. Kubiak, Rodowód narodu amerykańskiego, Kraków 1975, s. 149.
 13. J. Laurence, Zawody wiatru ze słońcem, "New Europe Review" 2004, grudzień, www.neweuro-pereview.com.
 14. J. Magala, A. Koziński, Holenderski antydżihad, "Wprost", 21.11.2004, s. 102-103.
 15. E. Morawska, In Defence of the Assimilation Model, „Journal of American Ethnic History" 1994, vol. 13, nr 2, s. 77
 16. A. Rubinowicz-Gründler, Niemieckie problemy z niemieckim islamem, "Gazeta Wyborcza", 16.11.2004, s. 10.
 17. H. Runblom, Swedish Multiculturalism in a Comparative European Perspective, "Sociological Forum" 1994, vol. 9, nr 4, s. 630-631.
 18. D.E. Streusand, Europejski islam, czy islamska Europa, "New Europe Review" 2004, grudzień, www.neweuropereview.com.
 19. J. Trechner, Lęk przed Dżihadem, "Tygodnik Powszechny" 2004, nr l, styczeń, s. 13.
 20. S. Veil, Forging Cultural Unity. Assimilation and Integration in France, „Harvard International Review" 1994, Summer, vol. 16, nr 3, s. 30-32.
 21. World Migration 2003, Managing Migration. Challenges and Responses for People on the Move, IOM 2003, s. 239-243.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu