BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grzegorczyk Filip (Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Tytuł
Implementacja dyrektywy o pieniądzu elektronicznym do prawa polskiego - problematyka konsumencka
Implementation in Polish Law of the Directive on Electronic Money -Consumer Issues
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, nr 699, s. 99-110
Słowa kluczowe
Pieniądz elektroniczny, Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych, Ochrona konsumenta
Electronic money, Polish Act on Electronic Payment Instruments, Consumer protection
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł prezentuje problematykę implementacji dyrektywy o pieniądzu elektronicznym do polskiego porządku prawnego. Koncentruje się na kwestiach publicznoprawnych funkcjonowania instytucji pieniądza elektronicznego (EIP) oraz umowach cywilnoprawnych uregulowanych ustawą o elektronicznych instrumentach płatniczych. W artykule wskazane i omówione są przepisy przyznające ochronę konsumentom i innym posiadaczom elektronicznych instrumentów płatniczych. W konkluzjach dokonana została krytyka metody implementacji przyjęta przez ustawodawcę polskiego jako naruszająca spójność krajowego porządku prawnego, czego łatwo można było uniknąć poprzez wybór innej techniki implementacyjnej.

Electronic money is a relatively new example of innovation in economic life. Until recently, this institution was not regulated by law. It was only the efforts of the European Union that led to the passage of normative acts in this area - first as recommendations and then as a directive on electronic money. Following Poland's accession to the European Union, this directive has been implemented into domestic law. This article concentrates on two issues. First, the author analyses the consistency of Polish regulations with EU standards. Second, he examines the legal position of the consumer, both in the institutional dimension (through public-legal instruments) and individual dimension (through relevant civil-law regulation). In conclusion, the high level of consistency of Polish law with the European directive is rising, yet so too are the shortcomings in regulating the consumer's legal position as the weaker party in contracts on electronic payment instruments. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Art. 36 ust. 5 ustawy o EIP.
 2. Art. 42 ustawy o EIP.
 3. G. Bermann, R. Goebel, W. Davey, E. Fox, Cases and Materials on European Union Law, West Group, 2002, s. 1195.
 4. Dyrektywa nr 2000/46 z 18 września 2000 r. o podejmowaniu, wykonywaniu i nadzorze nad działalnością instytucji pieniądza elektronicznego, OJ L 275 z 27 października 2000 r.
 5. Dz.U. nr 169, poz. 1385, zwana dalej ustawą o EIP.
 6. B. Gnela, Ochrona konsumenta [w:] Prawo gospodarcze dla ekonomistów, red. B. Gnela, Kraków 2003, s. 35.
 7. B. Gnela, Tworzenie nowego systemu ochrony konsumenta w prawie polskim, Prace Naukowe WSPiM w Chrzanowie, nr 5, Chrzanów 2001, s. 57 i 73.
 8. A.M. Jurkowska, Prawo bankowe Unii Europejskiej - Licencjonowanie działalności bankowej. Bydgoszcz 2003.
 9. Komisja Nadzoru Bankowego (dalej KNB), art. 36 ust. l ustawy o EIP.
 10. E. Łętowska, Ochrona niektórych praw konsumentów. Komentarz, Warszawa 2001, s. 72.
 11. E. Łętowska, Prawo umów konsumenckich, Warszawa 2002, s. 1.
 12. J. Masiota, Elektroniczne instrumenty płatnicze. Komentarz, Warszawa 2003.
 13. J. Pisuliński, Kilka uwag o ustawie o elektronicznych instrumentach płatniczych, "Prawo Bankowe" 2003, nr 1(65), s. 57-58.
 14. E. Rutkowska, Ochrona prawna klienta w sferze bankowości detalicznej, "Prawo Bankowe" 2003, nr 4(68), s. 72-86.
 15. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U. nr 16, poz. 93, ze zm.
 16. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz.U. 2002 r., nr 72, poz. 665, ze zm., zwana dalej p.b.
 17. Ustawa z dnia 2 marca 2000 r., Dz.U. nr 22, poz. 271.
 18. Ustawa z dnia 15 września 2000 r., Dz.U. nr 94, poz. 1037, ze zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu