BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Iwaszkiewicz Zenon
Tytuł
Farm Size Changes in Polish Agriculture in the Eve of Joining European Union
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2004, T. 6, z. 6, s. 33-38, bibliogr. 13 poz.
Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists
Słowa kluczowe
Rozwój rolnictwa, Rolnictwo, Polityka rolna, Gospodarstwa rolne
Agriculture development, Agriculture, Agricultural policy, Arable farm
Uwagi
synopsis, summ.
Abstrakt
Przedstawiono podstawowe procesy zmiany powierzchni obszarowych gospodarstw rolnych, które ulegają daleko idącym zmianom, oraz ich niektóre uwarunkowania. Wielkość gospodarstwa, wiek ich użytkowników oraz pleć posiada określoną zależność co zostało przedstawione w niniejszym opracowaniu. (skróc. oryg. streszcz.)

Current agrarian policies undergo certain dynamic changes which are directly linked with socio-economical transformation processes. The switch from a passive to an active attitude becomes an important agent influencing the restructurisation pace within agriculture and rural areas. This article covers the basic processes of farmland dimentional changes and some of the conditions associated with this process. The size of farm, age of land users and their sex affiliation constitute a definite interrelation which is being demonstrated in this work. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Augustyniak-Górna T. 2000: Opinia w sprawie projektu ustawy budżetowej na 2001 r. Rezerwa ogólna i rezerwy celowe, XII, s. 8.
 2. Baudenbacher C. 1997: A brief guide to European State Aid Law, Kluwer Law International. The Hague-London-Boston.
 3. Bielecki J. 2001: Specjalne strefy do rewizji. Rzeczpospolita, 18.04.2001.
 4. Bilal S., Nicolaides P. 1999: Understanding State Aid Policy in the European Union. Perspectives on Rules and Practice. European Institute of Public Administration, Netherlands.
 5. Evans A. 1997: EC Law of State Aid, Clarendon Press, Oxford.
 6. Fornalczyk A. 1998: Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw w Unii Europejskiej i w Polsce. UKIE, Warszawa.
 7. Komisja Wspólnot Europejskich, Prawo konkurencji we Wspólnotach Europejskich Urząd Antymonopolowy, Warszawa 1995 r.
 8. Kryńska E. (red.) 2000: Polskie Specjalne Strefy Ekonomiczne - zamierzenia i efekty. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 9. Neneman J., Sowa M. 2000: Miękkie ograniczenia budżetowe w Polsce. [W:] Krajewski S., Tokarski T. (red.). Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i bezrobocie w Polsce. Ujęcie teoretyczne i empiryczne. Łódź.
 10. Ninth Survey on State Aid in the European Union, European Comission, Brussels 2001.
 11. Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2000 roku. UOKiK, Warszawa, listopad 2002.
 12. Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej pzredsiębiorcom w 2001 roku. UOKiK, Warszawa 2002Serwis intemetowy: http://europa.eu.int/comm/.
 13. State Aid Scoreboard (spring update), COM(2002) 242 finał.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu