BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pruska Krystyna
Tytuł
Badania reprezentacyjne małych obszarów na podstawie prób przekrojowo-czasowych
Sample survey of small agricultural areas on the basis of section and time trials
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2004, nr 4, s. 1-7, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Badania reprezentacyjne, Statystyka małych obszarów
Sampling survey, Small area estimates
Uwagi
summ., rez.
Abstrakt
W badaniach reprezentacyjnych małych obszarów wykorzystywane są informacje otrzymane na podstawie próby wylosowanej z całej populacji. Często konsekwencją tego jest brak możliwości uzyskania takiej liczebności próby dla małego obszaru, jaka byłaby niezbędna do oszacowania parametru analizowanego rozkładu z wymaganą dokładnością. W artykule przedstawione są propozycje wykorzystania danych przekrojowo-czasowych do estymacji średniej dla populacji i podpopulacji, przy czym rozpatrywane są różne przypadki ze względu na rozkład badanych zmiennych.

Small samples often appear in small area investigations. It is the reason of difficulties in statistical inference. In this paper the proposition of using cross-section-time samples in subpopulation investigations is given. There are considered two populations of the same or different distributions and samples which were drawn from these populations. Some simulation experiments were conducted in order to investigate estimate precision. They confirm the possibility of increasing the estimate precision in case of proposed algorithm.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bracha Cz. [1996], Teoretyczne podstawy metody reprezentacyjnej, PWN, Warszawa
  2. Domański Cz., Pruska K. [2001], Metody statystyki małych obszarów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
  3. Fisz M. [1969], Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna, PWN, Warszawa
  4. Rao J. N. K. [2003], Small Area Estimation, John Wiley&Sons, New York
  5. Zasępa R. [1972], Metoda reprezentacyjna, PWE, Warszawa
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu