BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Radziukiewicz Małgorzata
Tytuł
Zastosowanie modelu logitowego w analizie ubóstwa
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2006, nr 6, s. 32-36
Słowa kluczowe
Ubóstwo, Wykształcenie, Modele ekonometryczne, Prognozowanie zjawisk ekonomiczno-społecznych, Model logitowy
Poverty, People's education, Econometric models, Economic and social phenomenon forecasting, Logit model
Abstrakt
Autorka przypomina, że czynniki kształtujące ubóstwo — społeczno-demograficzne i przestrzenne — są silnie ze sobą powiązane. I tak, np. niski status wykształcenia dotyczy głównie pracowników na stanowiskach robotniczych, ponadto zwiększa ryzyko utraty pracy. Bezrobocie zagraża bardziej osobom bez wykształcenia i mieszkających w miastach niż na wsi. Z kolei mieszkańcy wsi, chociaż mniej narażeni na utratę pracy, tworzą gospodarstwa bardziej liczne. W celu wyodrębnienia wpływu na zasięg ubóstwa każdego z wyróżnionych czynników z osobna, tj. bez wzajemnych interakcji, autorka zastosowała model logitowy. Ten typ analizy umożliwia bowiem syntetyczne spojrzenie i ocenę wpływu poszczególnych czynników na fakt bycia ubogim.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. I. Kopińska, Ubóstwo w Polsce na podstawie badań Banku Światowego, w: Polska bieda. Kryteria. Ocena. Przeciwdziałanie, pod red.. S. Golinowskiej, Warszawa 1996.
  2. J. W. Wiśniewski, Ekonometryczne badanie zjawisk jakościowych. Studium metodologiczne, Uniwersytet M. Kopernika, Toruń 1986.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu