BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gableta Małgorzata, Cierniak-Emerych Anna
Tytuł
Partycypacja i uprawomocnienie pracowników w przedsiębiorstwach Unii Europejskiej
Employees Participation and Implementation in the European Union Enterprises
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2005, nr 5, s. 272-279, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Partycypacja pracowników w zarządzaniu, Standaryzacja zarządzania
Personnel participation in management, Management standards
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W opracowaniu skoncentrowano się na partycypacji pracowniczej oraz jej powiązaniach z empowermentem. Przeprowadzone analizy dyrektyw unijnych pozwoliły zidentyfikować wytyczne związane z tą partycypacją. Odnosząc się do wyników badań empirycznych określono bariery oraz warunki dostosowania się polskich przedsiębiorstw do wymagań prawa wspólnotowego w omawianym zakresie.(streszcz. oryg.)

The following description is concentrated on employee participation and their coherences with empowerment. Carried analysis of union directives have allowed to identify guidelines related with this participation. With reference to results of empirical research, barriers and conditions of accommodating Polish enterprises to require Union law in discussed range were presented.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Haus B. (2001), Przedsiębiorstwo a partycypacja pracownicza, [w:] Partycypacja pracownicza. Echa przeszłości czy perspektywy rozwoju!, S. Rudolf [red.], Uniwersytet Łódzki, Łódź.
  2. Bowen D. E., Lawler E. E. (1992), The Empowerment of Services Workers: What, Why, How and When, "Sloan Management Review" vol. 33.
  3. Brilman J. ( 2002), Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.
  4. Lorek L., Latos-Milkowska M., Pisarczyk Ł. (2000), Prawo pracy w wybranych krajach Unii Europejskiej i w Stanach Zjednoczonych, IPiSS, Warszawa.
  5. Gableta M. (2003), Człowiek i praca w zmieniającym się przedsiębiorstwie, AE Wrocław , Wrocław.
  6. Karta Podstawowych Praw Socjalnych Pracobiorców http://www.wsptwpwaw.edu.pl/ptps/uesoc.htm.
  7. Marzec L, Empowerment pracowniczy w dążeniu do doskonalenia organizacji ..., http://www.zti.com.pyinstytut/pp/referaty/ref33_full.html.
  8. Weiss M., Kruger H. [red.] (1990), Die Arbietsbeziehungen in der Bundesrepublik Deutschland, Ein Glosser, Baden-Baden.
  9. Wratny J. (1997), Partycypacja pracownicza w perspektywie XXI w. "Polityka Społeczna" nr 11/12.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu