BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kwiecińska Monika
Tytuł
Uwarunkowania instytucjonalne sukcesem organizacji non-profit na przykładzie fundacji i stowarzyszeń
Institutional Conditions as Success of the Non-Profit Organizations
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2005, nr 5, s. 327-339, bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Organizacje non-profit, Stowarzyszenia, Fundacje, Zarządzanie dla sukcesu, Rozwój przedsiębiorstwa
Non-profit organisations, Associations, Foundation, Management for success, Enterprise development
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest prezentacja aktualnego etapu rozwoju organizacji non-profit w Polsce przez pryzmat zewnętrznych uwarunkowań instytucjonalnych, które w znaczący sposób ograniczają osiąganie sukcesu przez te organizacje w różnych obszarach ich funkcjonowania, w ujęciu Nowej Szkoły Instytucjonalnej. (streszcz. oryg.)

The aim of article is the introduction of current stage of development non-profit organization in Poland by the prism external institutional conditioning, which limit achieving by these organizations the success in different areas, according to New Institutional Economy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Biała księga prawa dla organizacji pozarządowych, www.ngo.pl.
 2. Gancarczyk M. (2002), Instytucja a organizacja w nowej ekonomii instytucjonalnej, "Gospodarka Narodowa" nr 5-6.
 3. http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-prot/soc-incl/nap_incl_ pl_2004_pl.pdf.
 4. http://www.mgpips.gov.pl/serwis_prasowy.
 5. Komunikat z badań "Kondycja organizacji pozarządowych w Polsce 2002", Stowarzyszenie KLON/JAWOR.
 6. Marody M., Wilkin J. (2002), Meandry instytucjonalizacji: dostosowanie Polski do Unii Europejskiej, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 7. North D.C., Institutions, "Journal of Economic Perspectives" 1991, vol. 5, nr l.
 8. Schimanek T. (2003), Dialog społeczny: wyzwania dla rządu i organizacji pozarządowych, [w:] "Analizy i opinie" nr 9, Instytut Spraw Publicznych.
 9. Sektor non-profit w Polsce - szkic do portretu, E. Leś, S. Nałęcz, J.J. Wygnański, S. Toepler, L. Salamon, marzec 2000, www.ngo.pl.
 10. Tool M.R. (1995), Institutionalist View of Economic System, [w:] The Evolution of Economic System, K. Dopfer, K.F. Raiible [red.]. St.Martin's Press, New York 1990; w: J.Wilkin, Jaki kapitalizm, jaka Polskal, PWN, Warszawa.
 11. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r., nr 79, póz. 855).
 12. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 o fundacjach (Dz.U. z 1991 r., nr 46, póz. 203.
 13. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. nr 64, póz. 593) -ostatnia aktualizacja 13.05.2004.
 14. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. nr 96, póz. 873 z późn. zm.).
 15. Ustawa o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003 r. (Dz.U. z 2004 r. nr 122, póz. 1143).
 16. www.ngo.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu