BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rudawska Edyta
Tytuł
Zarządzanie relacjami z klientami w bankach spółdzielczych
Managing Relations with Customers at Cooperative Banks
Źródło
Bank i Kredyt, 2006, nr 8, s. 61-71, bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Banki spółdzielcze, Rynek usług finansowych, Rynek usług bankowych, Marketing partnerski, Zarządzanie Kontaktami z Klientem
Cooperative banks, Financial services market, Banking services market, Partnership marketing, Customer Relationship Management (CRM)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zwrócono uwagę na znaczenie klientów oraz trwałych i rentownych relacji z nimi dla utrzymania i wzmocnienia pozycji banków spółdzielczych w warunkach wzrostu konkurencji na rynku usług bankowych. Skoncentrowano się na roli nowoczesnych technologii, w szczególności systemów Customer Relationship Management (CRM), w budowaniu trwałych relacji z klientami. Zaprezentowano również wybrane wyniki badań, których celem było sprawdzenie, czy banki spółdzielcze uwzględniają budowanie relacji z klientami w swoich działaniach marketingowych, czy są świadome, na czym polega CRM oraz jaki jest zakres korzystania przez banki spółdzielcze z systemów CRM.

The primary aim of the article is to point to the importance of information technologies, in particular CRM systems, in the process of creation long-term and effective relations with customers by cooperative banks. Keeping in mind a changing environment on financial services market, the author focuses on the role that customers fulfill in activities run by cooperative banks. The need of using relationship marketing and building long-lasting relations by cooperative banks in order to hold their position on a very competitive market (other cooperative banks, commercial banks etc.) was stressed in the article. Finally, the results of market research run by the author were presented. They deal with benefits, which CRM systems offer to banks as far as long-term relations are concerned, the activity of cooperative banks in implementing CRM systems, their awareness of the nature of the systems and the scope of using them by cooperative banks. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Chlebicki W. (2003), W drodze do CRM, "Bank", nr 10, s. 61-67.
 2. Dec Ł. (2001), Systemy CRM, czyli śrubka jest maszyną, "Internet Standard", września, www.internetstandard.pl
 3. Frąckiewicz E., Karwowski M., Karwowski J., Rudawska E. (2004), Zarządzanie marketingowe, PWE, Warszawa.
 4. Frąckiewicz E., Rudawska E. (2004), Metodyka doboru systemu CRM w przedsiębiorstwach usługowych, raport z projektu badawczego finansowanego przez KBN, nr 2 HO2D 027 23, Szczecin.
 5. Frąckiewicz E., Rudawska E. (2005), CRM jako narzędzie zarządzania relacjami z klientem na rynku usług, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 6. Garbarski L. (1998), Zachowania nabywców, PWE, Warszawa.
 7. Gospodarowicz A. (red.) (2005), Zastosowania rozwiązań informatycznych w bankach spółdzielczych, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", nr 1068, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
 8. Harasim J. (2005), Dylematy strategiczne informatyzacji banków spółdzielczych, w: A. Gospodarowicz (red.), Zastosowania rozwiązań informatycznych w bankach spółdzielczych, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", nr 1068, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
 9. Janc A., Kotliński G. (2004), Bank i jego nowoczesna oferta - percepcja ze strony MSP w świetle badań, w: A. Gospodarowicz (red.), Zastosowania rozwiązań informatycznych w instytucjach finansowych, "Prace naukowe AE we Wrocławiu", nr 1068, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
 10. Jankowska R., Woźniewska G. (2004), Wykorzystanie technologii informatycznej w polskich bankach spółdzielczych w kontekście rozwiązań Unii Europejskiej, w: A. Gospodarowicz (red.), Zastosowania rozwiązań informatycznych w instytucjach finansowych, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", nr 1068 Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
 11. Kotliński G. (2005), Systemowe i operacyjne uwarunkowania rozwoju zastosowań technologii teleinformatycznych w działalności banków spółdzielczych, w: A. Gospodarowicz (red.), Zastosowania rozwiązań informatycznych w bankach spółdzielczych, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", nr 1068, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
 12. Kulawik J. (2002), Wyzwania przed polską bankowością spółdzielczą, "Bank i Kredyt", nr 10, s. 17-26.
 13. Maciejewski K. (2004a), Pościg za komercyjnymi, "Gazeta Bankowa", nr 45, s. 28.
 14. Maciejewski K. (2004b), Ominąć barierę kosztów, "Gazeta Bankowa", nr 5, s. 15.
 15. Mazurek D. (2001), Klientocentryzm stosowany, "Businessman Magazine", nr 4, s. 81-82.
 16. Mleczko U. (2001), Fuzje banków spółdzielczych a nowe rozwiązania informatyczne, "Bank", nr 9, s. 67.
 17. Obłój K., Zdziarski M. (2004), Wyzwania stojące przed prezesami firm w 2005 roku, "Harvard Business Review Polska", listopad, s. 18.
 18. Pietraszkiewicz K. (2001), Koegzystencja z elementami współpracy i konkurencji, "Bank", nr 5, s. 62.
 19. Ryznar Z. (2002), Inteligentne systemy analityczne, "Bank", nr 4, s. 40-41.
 20. Stanusch M. (2003), Klient nie tylko na dziś, http://www.crm-abc.pl
 21. Wrzosek A., Domarecki P. (2002), Lojalność klientów, "Profit", nr 10. s. 26-28.
 22. Zieliński T. (2005), Uwarunkowania informatyzacji bankowości spółdzielczej na tle bankowej i parabankowej konkurencji, w: A. Gospodarowicz (red.), Zastosowania rozwiązań informatycznych w bankach społdzielczych, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", nr 1068, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5520
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu