BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bojewska Barbara
Tytuł
Ograniczanie ryzyka w zarządzaniu projektami w przedsiębiorstwie
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2006, nr 6, s. 37-43
Słowa kluczowe
Zarządzanie ryzykiem, Zarządzanie projektem, Analiza ryzyka, Ocena ryzyka
Risk management, Project management, Risk analysis, Risk assessment
Abstrakt
Zdaniem autorki, sukces przedsiębiorstwa zależy od sposobu przygotowania i realizacji zmian, a zwłaszcza tych najbardziej ryzykownych, realizowanych pod presją czasu, o znacznej złożoności zadań, zwanych projektami. W wyniku podejmowanych projektów powstaje nowy lub udoskonalony produkt, nowy proces świadczenia usług lub zmiana organizacyjna. Zarządzanie projektami wiąże się z ryzykiem. Proces ten odbywa się przez celowe planowanie, nadzorowanie procesów i korzystanie z zasobów w odniesieniu do przedsięwzięcia, które ze względu na jego pracochłonność, złożoność i długotrwałość realizacji zostało podzielone na odrębne zadania cząstkowe. Zarządzanie projektami obejmuje czynności kierownicze i koordynacyjne w ramach danego projektu. Podstawowym celem zarządzania projektami jest uzyskanie określonych osiągnięć (jakość) w ramach założonych kosztów i założonego harmonogramu (czas). Jego realizacja ściśle wiąże się z minimalizacją ryzyka projektu.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. P. Best, Wartość narażona na ryzyko. Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000, s. 14.
  2. E. F. Brigham, Podstawy zarządzania finansami, PWE, Warszawa 1996, t. 2, s. 129.
  3. Y. Y. Chong, E. M. Brown, Zarządzanie ryzykiem projektu, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001, s. 251.
  4. M. Dietl, R. Rejman, Ryzyko pod kontrolą, "Manager" 2000, nr 6, s. 49.
  5. M. Dobija, Elementy rachunkowości zarządczej, Akademia Ekonomiczna, Kraków 1991, s. 71.
  6. D. Dziawgo, Credit-rating. Ryzyko i obligacje na międzynarodowym rynku finansowym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, s. 14.
  7. A. Manikowski, Z. Tarapata, Ocena projektów gospodarczych, Difin, Warszawa 2001, s. 189-192.
  8. W. Pluta, T. Jajuga, Inwestycje. Capital Budgeting, budżetowanie kapitałowe, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1995, s. 50.
  9. M. Sierpińska, T. Jachna, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995, s. 23.
  10. W. Tarczyński, M. Mojsiewicz, Zarządzanie ryzykiem, PWE, Warszawa 2001, s. 11-13.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu