BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Markowicz Iwona, Miłaszewicz Danuta
Tytuł
Związek między zmiennymi charakteryzującymi politykę monetarną i fiskalną państwa a oszczędnościami i inwestycjami
Relation between savings, investments and variables describing monetary and fiscal state policy
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2006, nr 10, s. 62-70, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Polityka makroekonomiczna, Oszczędności, Inwestycje, Modele ekonometryczne
Macroeconomic policy, Savings, Investment, Econometric models
Uwagi
summ., rez.
Abstrakt
Oszacowano model zależności między oszczędnościami i inwestycjami w polskiej gospodarce. Następnie podjęto próbę wyboru zmiennych diagnostycznych, charakteryzujących wpływ polityki monetarnej oraz fiskalnej na stopę oszczędności, a tym samym na stopę inwestycji w polskiej gospodarce w latach 1991-2004. Wyniki analizy potwierdzają zarówno duży stopień zależności między stopą inwestycji a stopą oszczędności w polskiej gospodarce w badanym okresie, jak i możliwość oddziaływania polityki gospodarczej państwa na poziom oszczędności. (abstrakt oryginalny)

In the paper the analysis of relationship between savings and investments in economy is discussed. The main subject of analysis is the impact of monetary and fiscal policy of savings ratio. Also, in the paper the diagnostic variables have been selected and models for Polish economy in years 1991-2004 have been estimated. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Feldstein M., Horioka C. (1980), Domestic Saving and International Capital Flows, "Economic Journal" nr 90.
  2. Hozer J. (2003), Tempus locus homo casus et fortuna regit faction. Zbiór esejów ekonomicznych, IADiPG, Szczecin
  3. Liberda B., Rogut A., Tokarski T. (2003), Wzrost gospodarczy, oszczędności i inwestycje w krajach OECD i w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, "Ekonomista" nr 3
  4. Markowicz I., Miłasiewicz D. (2004), Zależność między inwestycjami i oszczędnościami w Polsce w latach 1991-2001, "Wiadomości Statystyczne" nr 11
  5. Nowak E. (1990), Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa
  6. Owsiak S. (2002), Metodologiczne aspekty badań nad sektorem finansowym (w:) Sektor finansowy w Polsce, (red.) S. Owsiak, PWE, Warszawa
  7. Rachunki narodowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych, GUS, Warszawa, roczniki z lat 1991-2004
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu