BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Baruk Jerzy
Tytuł
Rynek jako siła napędowa innowacji
Market as a driving force of innovation
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2006, nr 10, s. 70-81, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Innowacyjność, Badania ankietowe, Przedsiębiorstwo innowacyjne, Przedsiębiorstwo na rynku
Innovative character, Questionnaire survey, Innovative enterprises, Enterprise in the market
Uwagi
summ., rez.
Abstrakt
W artykule omówiono wyniki badań empirycznych przeprowadzonych wśród przedstawicieli najwyższego kierownictwa przedsiębiorstw funkcjonujących w byłej Unii Europejskiej na temat: Innowacje w 2003 r.: doświadczenia i priorytety europejskich kierowników. W szczególności skoncentrowano się na interpretacji odpowiedzi na pytanie dotyczące chłonności rynku na innowacyjne produkty w nadchodzących latach. Uzyskane odpowiedzi potraktowano jako miernik zdolności kadry kierowniczej do identyfikowania zmian zachodzących w otoczeniu i przekładania ich na innowacje produktowe. Poziom tego miernika przedstawiono dla Unii jako całości, poszczególnych państw członkowskich, przedsiębiorstw rozpatrywanych zależnie od ich przynależności sektorowej, wielkości, wieku i udziału w obrotach. (abstrakt oryginalny)

The author of this article discusses the results of empirical surveys, conducted among the representatives of top management in companies functioning in "old" European Union Member States, on: Innovations in 2003: experiences and priorities of the European managements. In particular, the analysis focuses on interpretation of answers to the questions concerning the market absorbency of innovative products in the following years. These findings were treated as a. measure of top management ability to identify changes proceeding in their surroundings and transforming them into innovative products. The level of this measure was presented for the entire EU, but also for particular Member States, and for companies depending on their sector, size, age and share of export in turnover. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Baruk J. (2005), Istota innowacji. Ewolucja systemów innowacyjnych, "Przegląd Organizacji" nr l
  2. Dobiegała-Korona B. (2003), Zarządzanie wartością klienta przez innowacje, (w:) Przedsiębiorstwo przyszłości, „ORGMASZ", Warszawa 2003
  3. Drucker P. (1992), Innowacje i przedsiębiorczość, PWE, Warszawa
  4. Innobarometer 2002 (2003), Directorate-General for Enterprise, European Communities 2003, EUR 17057
  5. Innobarometer (2004), European Commission, Directorate-General for Enterprise
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu