BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Misińska Danuta
Tytuł
Dlaczego zarządzający przedsiębiorstwami i audytorzy ukrywają i fałszują informacje - okazje i pokusy
Why to Managers of Enterprises and Auditors Coyer up and Falsify Information - Occasions and Opportunities
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2005, nr 1073, s. 181-191, bibliografia 17 poz.
Tytuł własny numeru
Dostosowanie rachunkowości i rewizji finansowej do dyrektyw Unii Europejskiej
Słowa kluczowe
Księgowy, Biegli rewidenci, Zasady rachunkowości, Badanie sprawozdań finansowych, Informacyjna funkcja sprawozdań finansowych
Accountant, Authorized auditors, Accounting principles, Audit of financial statement, Information function of financial statements
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł został poświęcony problemowi fałszowania i ukrywania informacji. Zadano tutaj pytanie dlaczego zarządzający przedsiębiorstwami i audytorzy skłaniają się do tego rodzaju przestępczości?. Wskazano w jaki sposób fałszowane informacje w sprawozdaniach naruszają wszystkie bądź niektóre zasady rachunkowości, oraz wymieniono prawną odpowiedzialność i zasady etyki zawodu księgowego.

In American and European companies we can observe falsifying of report information. Manipulation and falsifying are connected with violation of accounting principles by those managers and auditors who prefer summary, particular benefit. Prevention of there manipulations is possible through credible holder supervision.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. "Bushujący" w księgach, "Gazeta wyborcza" z 19 lipca 2002 r.
 2. Enron po włosku, "Gazeta wyborcza" z 22 grudnia 2003 r.
 3. Europejskie firmy rodzinne mogą ukrywać kłopoty, "Gazeta wyborcza" z 29 grudnia 2003 r.
 4. Hendriksen Eldon A., van Breda M.F., Teoria rachunkowości, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 5. Jest źle, może nie będzie gorzej, "Rzeczpospolita" z 3 grudnia 2003 r.
 6. Kamela-Sowińska A., Skąd wzięła się sprawa "Enronu"!, "Rachunkowość" 2003 nr 4.
 7. Kodeks etyki zawodowej IFAC, "Biuletyn KIBR" 2002 nr 51.
 8. Kodeks (zasady) etyki zawodowej, "Biuletyn KIBR" 2002 nr 52.
 9. Normy wykonywania zawodu biegłego rewidenta, "Biuletyn KIBR" 2002 nr 53.
 10. Toffler A. i H., Nie wkładajmy wszystkich jajek do jednego koszyka, "Rzeczypospolita" 7 21 sierpnia 2002 r.
 11. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU nr 121, póz. 591.
 12. Ustawa z dnia 13 października 1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, DzU nr 121, póz. 592.
 13. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. "Kodeks karny", DzU nr 88, póz. 554.
 14. Ustawa z dnia 10 września 1999 r. "Kodeks karny skarbowy", DzU nr 83, póz. 930.
 15. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. "Kodeks spółek handlowych", DzU nr 94, póz. 1037.
 16. Wąsowski W., Fałszowanie sprawozdań finansowych, Wyd. Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 2003.
 17. Wszystko może się zdarzyć, "Rzeczpospolita" z 13 lipca 2002 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu