BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Baranowski Paweł
Tytuł
Problem optymalnej inflacji w modelowaniu wzrostu gospodarczego
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2006, nr 11, s. 1-11, bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Inflacja, Wzrost gospodarczy, Modele ekonometryczne
Inflation, Economic growth, Econometric models
Uwagi
summ., rez.
Abstrakt
Teoria ekonomii sugeruje, że inflacja może wywierać wpływ na wzrost gospodarczy oraz jego najważniejszy czynnik - inwestycje w kapitał rzeczowy. Większość teorii przewiduje wpływ negatywny. Znaleźć można kilka argumentów na rzecz odmiennego kierunku wpływu. Wydaje się, że jego kierunek zależy od poziomu inflacji. Jeżeli przyjmiemy, że w przypadku wysokiej inflacji przeważa wpływ negatywny, a w wypadku niskiej - pozytywny, wówczas otrzymujemy niemonotoniczną zależność pomiędzy wzrostem gospodarczym a inflacją. Zależność ta pozwala znaleźć maksimum, które należy interpretować jako stopę inflacji optymalną dla wzrostu gospodarczego. W artykule przedstawiono szacunki optymalnej stopy inflacji na podstawie jednorównaniowego modelu ekonometrycznego. Obliczona optymalna stopa inflacji wynosi ok. 6%. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Arellano M. (2003), Panel Data Econometrics, Oxford University Press, Oxford
 2. Ball L., Romer D. (1993), Inflation and informativeness of prices, NBER Working Paper no. 4267, Cambridge, www.nber.org
 3. Baltagi B., Kao C. (2000), Nostationary Panels, Cointegration in Panels and Dynamic Panels: A Survey, Working Paper, Center for Policy Research, Maxwell Scholl, Syracuse University
 4. Baranowski P., Raczko M. (2004), Wzrost gospodarczy a inflacja w Unii Europejskiej, "Wiadomości Statystyczne" nr 6
 5. Baranowski P. (2005), Wpływ inflacji na inwestycje w kapitał rzeczowy w krajach UE, "Gospodarka Narodowa" nr 11/12
 6. Caporale G., Cerrato M. (2004), Panel data test of PPP: A Critical Overview, Economic Series no. 159, Institute for Advanced Studies, Vienna
 7. Dańska B. (2000), Przestrzenno-czasowe modelowanie zmian w działalności produkcyjnej w Polsce. Zastosowanie modeli panelowych, t. l, (w:) B. Suchecki (red.), Dane panelowe i modelowanie wielorównaniowe w badaniach ekonomicznych, Absolwent, Łódź
 8. Fisher S. (1993), The role of macroeconomic factors in growth, "Journal of Monetary Economics", vol. 32
 9. Gillman M., Harris M., Matyas L. (2001), Inflation and Growth: Some Theory and Evidence, Central European University Working Paper, no. 1
 10. Grzęda-Latocha R. (2006), Inflacja a oczekiwania inflacyjne w strefie euro. Ekonometryczna analiza na podstawie wyników testów koniunktury, "Wiadomości Statystyczne" nr 4
 11. Hendry D., Pagan A., Sargan J. (1984), Dynamic specification, (w:) Z. Griliches, M. Introligator (red.), Handbook of Econometrics, North-Holland, Amsterdam
 12. Khan M. i Sehhadji A. (2001), Threshold Effects in the Relationship Between Inflation and Growth, IMF Staff Papers, vol. 48
 13. Kwiatkowski E. (2000), Inflacja, (w:) R. Milewski (red.), Podstawy ekonomii, PWN, Warszawa
 14. Leijonhufvud A. (1977), Costs and Consequences of Inflation, (w:) H. Hartcout (red.), Microeconomic Foundations of Macroeconomic Boulder, Westview Press, (cyt. za:) J. De Gregorio (1996), Inflation, Growth and Central banks. Theory and Evidence, Policy Research Working Paper no. 1575, World Bank
 15. Lucas R. (2000), Inflation and Welfare, "Econometrica", vol. 68, no. 2
 16. Majsterek M., Welfe A. (2000), Modele korekty błędem. Modele płac, (w:) Welfe A. (red.), Gospodarka Polski w okresie transformacji, PWE, Warszawa
 17. Raczko M. (2005), Inflacja a wzrost gospodarczy. Próba odnalezienia optimum inflacyjnego, praca magisterska napisana pod kierunkiem J.J. Sztaudyngera, Łódź
 18. Sarel M. (1996), Nonlinear Effects of Inflation on Economic Growth, IMF Working Paper, no. 56
 19. Sojak S. (1996), Rachunkowość w warunkach inflacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń
 20. Sztaudynger J.J. (2003), Nieliniowość wpływu stopy inwestycji na wzrost gospodarczy, "Ekonomista" nr 6
 21. Sztaudynger J.J. (2005), Wzrost gospodarczy a kapitał społeczny, prywatyzacja i inflacja, PWN, Warszawa
 22. Stockman A. (1981), Anticipated inflation and the capital stock in a cash-advance economy, "Journal of Monetary Economics" nr 8
 23. Temple J. (2000), Inflation and Growth: Stories Short and Tall, "Journal of Economic Surveys", vol. 14, no. 4
 24. Tobin J. (1965), Money and Economic Growth, "Econometrica", vol. 33, no. 4
 25. Yerbeek M. (2004), A Guide to Modern Econometrics, John Wiley & Sons, The Atrium etc.
 26. Wojtyna A. (1996), Inflacja a wzrost gospodarczy, "Ekonomista" nr 3
 27. Wooldridge J. (2002), Econometric Analysis of Cross-Section and Panel Data, MIT Press, Cambridge, etc.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu