BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gierałtowska Urszula
Tytuł
Możliwość wykorzystania funkcji dyskryminacyjnej do oceny skłonności małych i średnich firm do współpracy zagranicznej
The Utilization of Discriminant Function for the Estimation of Propensity to Foreign Cooperation for Small and Medium Enterprises
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1042, t. 1, s. 217-227, bibliogr. 5 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Współpraca przedsiębiorstw, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwo zagraniczne, Analiza dyskryminacyjna, Zmienne ekonomiczne
Enterprises cooperation, Small business, Foreign enterprises, Discriminant analysis, Economic variables
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autorka oceniła skłonności małych i średnich firm do podejmowania współpracy z partnerami zagranicznymi. W tym celu przeprowadziła badania ankietowe w 215 małych i 122 średnich szczecińskich przedsiębiorstwach. Firmy podzieliła na dwie grupy: testową i weryfikacyjną. Na podstawie informacji o grupie testowej (informacje ekonomiczno-finansowe, organizacyjne i strategiczne) autorka oszacowała liniowe funkcje dyskryminacyjne. Uzyskane wyniki klasyfikacji pozwoliły na wykorzystanie funkcji dyskryminacyjnych do prognozowania przynależności dowolnego przedsiębiorstwa do jednej z wyodrębnionych grup.

The main goal of the paper is estimation of propensity to foreign co-operation for small and medium enterprises. These enterprises came from Szczecin. In the analysis were used forms completed by 215 small and 122 medium enterprises. In the researches all enterprises were shared for two clusters: test and verification. The Author estimated linear discriminant functions based on test group. The criterion of discriminant function was propensity to foreign co-operation. In discriminant function were used three types of variables: economic variables, financial variables and strategic information. Results of classification were acceptable and they were used to prediction belonging enterprises (but enterprises from verification cluster) to one of groups. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Jajuga K., Statystyczna teoria rozpoznawania obrazów. PWN, Warszawa 1990.
  2. Kolonko J., Analiza dyskryminacyjna i jej zastosowania w ekonomii. PWN, Warszawa 1980.
  3. Popper K., Świat skłonności. Znak, Warszawa 1996.
  4. Tarczyński W., Analiza dyskryminacyjna jako narzędzie oceny spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 213, Szczecin 1996.
  5. Witkowska D., Sztuczne sieci neuronowe i metody statystyczne. Wybrane zagadnienia finansom, C.H. Beck, Warszawa 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu