BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kłosiński Kazimierz
Tytuł
Międzynarodowy rynek usług
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2006, nr 6, s. 66-68
Słowa kluczowe
Rynek usług, Globalizacja, Rynki międzynarodowe, Rynek globalny, Usługi
Services market, Globalization, International market, Global market, Services
Abstrakt
Autor podaje, że z danych dotyczących wymiany międzynarodowej wynika, że istnieje duża rozbieżność między znacznym udziałem usług w tworzeniu produktu krajowego brutto w poszczególnych krajach a ich udziałem w wymianie międzynarodowej. Udział usług w tworzeniu PKB w skali świata sięga ponad 60%, a w towarowo-usługowej wymianie międzynarodowej usługi uczestniczą w mniej niż 20%. W 2004 r. w przypadku eksportu udział ten wynosił 19,3%, a importu — 18,5%. Zdaniem autora, właściwości rynków usług są następujące: asymetryczność informacji dla usługodawców i usługobiorców przy jednoczesnym dużym znaczeniu reputacji usług, usługodawców itd., często są one regulowane przez państwo i podlegają kontroli rządów narodowych, są wyraźnie zróżnicowane, przy czym w obrocie międzynarodowym występują trudności statystycznego ujęcia rynku usług oraz precyzyjnego określenia kraju pochodzenia lub kraju przeznaczenia danej usługi, w związku z heterogenicznością usług ich wymiana międzynarodowa odbywa się w różnych formach i postaciach, międzynarodowy obrót usługami, zwłaszcza niektórymi, jest zniekształcony w związku ze stosowaniem różnorodnych instrumentów protekcjonizmu, głównie środków pozataryfowych.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Cz. Bywalec, Usługi w świetle teorii ekonomii politycznej, "Folia Economica Cracoviensis" 1989, vol. XXXII.
  2. A. Gwiazda, Globalizacja i regionalizacja gospodarki światowej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 1998, s. 11.
  3. T. P. Hill, On Goods and Services, "The Review of Income and Wealth" 1977, No 23.
  4. K. Kłosiński, Przemiany strukturalne w usługach rynkowych, IRWiK, Warszawa 1997.
  5. J. Krancke, Lieberalisierung des internationalen Dienstleisthundshandels: Analyse des GATS und Perspektiven für die zukünftige Handelsliberalisierung, Institut für Weltwirtschaft, Kiel 1999.
  6. A. Masłowski, Zdolność handlowa usług a techniki informacyjne i telekomunikacyjne, "Handel Wewnętrzny" 2005, nr 6, s. 20.
  7. J. Misala, Współczesne teorie wymiany międzynarodowej i zagranicznej polityki ekonomicznej, AGH, Warszawa 2003, s. 146.
  8. D. Mongiało, Cechy charakterystyczne rynku usług i jego struktura w Unii Europejskiej, "Ekonomista" 2000, nr 1.
  9. L. Ogiegło, Usługi jako przedmiot stosunków obligacyjnych, Uniwersytet Śląski, Katowice 1989.
  10. Współczesna ekonomika usług, pod red. S. Flejterskiego, A. Panasiuka, J. Perenca i G. Rosy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu