BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gołębiowski Grzegorz
Tytuł
Skuteczność bankowego systemu punktowej oceny przedsiębiorstw oraz stosownych norm
Efficiency of Bank System of Enterprise Point Analysis and Standards
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1042, t. 1, s. 241-247, tab., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Metody oceny finansowej, Mierniki oceny finansowej banku, Model oceny finansów przedsiębiorstwa, Ryzyko kredytowe, Studium przypadku
Methods of financial evaluation, Bank's financial assesment indicators, Enterprises financial evaluations models, Credit risk, Case study
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
PKO Bank Polski SA
Abstrakt
W ramach systemu oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa, stosowana jest często metoda punktowa. Zdaniem autora, metoda ta jest nieadekwatną oceną kondycji finansowej podmiotu gospodarczego, dlatego cieszy fakt coraz mniejszego jej udziału w ocenie przedsiębiorstwa przez banki. Autor zasygnalizował problem związany z analizą prowadzoną z wykorzystaniem systemu punktacji (credit-scoring) i przyjmowanych norm dla systemu oceny obiektywnej, w tym do analizy wskaźnikowej na przykładzie metodologii przyjętej i realizowanej w PKO BP S.A.

Bank system of enterprise point analysis is not an adequate method of company's financial status rating. Ratio Analysis standards, among others used in bank methodology, should be treated as an auxiliary for enterprise financial analysis process. Comprehensive function of normative standards let louse them as a datum only. It is optimistic that application of enterprise point analysis methods in banks estimations is decreasing. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Cenkier A., Golębiowski G., Analiza finansowa w praktyce, CIM, Warszawa 1997.
  2. Dudycz T., Weryfikacja normatywnych wielkości wskaźników płynności, [w:] Zarządzanie finansami v transformacji przedsiębiorstw, red. T. Jajuga, T. Słoński, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 837, AE, Wrocław 1999.
  3. Fedorowicz Z., Podstawy teorii finansów, Poltext, Warszawa 1991.
  4. Mendel T., Przeniczka J., Badanie i ocena wiarygodności partnera gospodarczego, AE, Poznań 2002.
  5. Melodyka oceny zdolności kredytowej przedsiębiorców oraz ryzyka kredytowego banku przy udzielaniu i monitorowaniu kredytów obrotowych - dla przedsiębiorców prowadzących pełną sprawozdawczość finansową, Materiały PKO BP SA, 2003.
  6. Nowak M., Ocena zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego - poradnik bankowca. Wydawnictwo Bodie, Poznań 2002.
  7. Ryżewska S., Bankowa analiza przedsiębiorstwa na potrzeby oceny ryzyka kredytowego. Twigger. Warszawa 2002.
  8. Tuczko J., Zrozumieć finanse firmy, Difin, Warszawa 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu