BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piekut Marlena
Tytuł
Spożycie żywności w gospodarstwach domowych
Food consumption in the households
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2006, nr 11, s. 32-45, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Poziom życia, Konsumpcja żywności, Wydatki gospodarstw domowych, Gospodarstwa domowe, Ubóstwo
Living standard, Food consumption, Household expenditures, Households, Poverty
Uwagi
summ., rez.
Abstrakt
Priorytetowym czynnikiem wpływającym na zaspokojenie potrzeb żywnościowych jest sytuacja materialna w gospodarstwach domowych. Gospodarstwa podzielono na trzy grupy w zależności od zamożności, a następnie badano spożycie produktów żywnościowych. Sytuacja ekonomiczna silnie wpływa na ilość oraz asortyment spożywanych produktów. Gospodarstwa mające najniższe dochody konsumują zdecydowanie rzadziej produkty wysokogatunkowe, zawierające więcej wartości odżywczych. Natomiast w gospodarstwach najbogatszych obserwuje się wysokie poziomy spożycia prawie wszystkich produktów żywnościowych oraz napojów. (abstrakt oryginalny)

The main factor of the food consumption is the economical situation of households. The households were divided into three groups by economical status and then the food consumption was examined. The economical situation influences a quantity and a range of consumed products. Households with a lower income consume rarely the high-quality products with nutritional values. Whereas, the agricultural holdings with the highest income consume almost all foodstuffs and beverages. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Budżety gospodarstw domowych w 2003 r. (2004), GUS, Warszawa
 2. Gawęcki J., Zielke M. (2000), Żywność - wartość odżywcza i jakość zdrowotna (w:) Gawęcki J., Hryniewiecki L. (red.) Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 3. Gutkowska K, Laskowski W. (2001), Sytuacja dochodowa wiejskich gospodarstw domowych i wynikające stąd konsekwencje dla możliwości realizacji potrzeb (w:) Warzywoda-Kruszyńska W. i in. (red.) Bieda na wsi na tle globalnych przemian społeczno-gospodarczych w Polsce, AR i AE w Poznaniu, PTS w Warszawie, Poznań
 4. Januszewska R., Viaene J., Gellynek X. (2004), Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania zakupów żywnościowych i wydatków na żywność w grupach dochodowych w gospodarstwach domowych w Belgii (w:) Brzozowska A., Gutkowska K. (red) Wybrane problemy nauki o żywieniu człowieka u progu XXI wieku, Wydawnictwo SGGW, Warszawa
 5. Kosicka M., Gębski J. (2005), Zmiany w spożyciu ryb a preferencje konsumentów (w:) Gutkowska K., Narojek L. (red.) Konsument żywności i jego zachowania w warunkach polskiego członkostwa w Unii Europejskiej, Wydawnictwo SGGW, Warszawa
 6. Kurowski P. (2002), Minimum socjalne, "Polityka społeczna"
 7. Kuśmierczyk K. (2003), Spożycie żywności w ubogich gospodarstwach, "Handel wewnętrzny" nr 4/5
 8. Mikuta B., Więcławska W. (2005), Analiza zachowań żywieniowych konsumentów na rynku makaronów (w:) Gutkowska K., Narojek L. (red.) Konsument żywności i jego zachowania w warunkach polskiego członkostwa w Unii Europejskiej, Wydawnictwo SGGW, Warszawa
 9. Panek T. (2003), Wyżywienie (w:) Czapiński J., Panek T. (red) Diagnoza Społeczna 2003. Warunki i jakość życia Polaków, Rada Monitoringu Społecznego, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Warszawa
 10. Popielarska A., Żelazna K. (2005), Wpływ dochodów na zachowania konsumentów na rynku mleka (w:) Gutkowska K., Narojek L. (red.) Konsument żywności i jego zachowania w warunkach polskiego członkostwa w Unii Europejskiej, Wydawnictwo SGGW, Warszawa
 11. Rocznik Statystyczny RP 2004, GUS, Warszawa
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu