BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kruszka Michał
Tytuł
Sektor usług w gospodarce krajów wysoko rozwiniętych
Services sector in the economy of the developed countries
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2006, nr 11, s. 55-70
Słowa kluczowe
Usługi, Zatrudnienie w usługach, Innowacje w usługach, Polityka w sektorze usług, Przedsiębiorstwo usługowe
Services, Employment in services, Innovations in services, Service sector policy, Service enterprise
Uwagi
summ., rez.
Firma/Organizacja
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)
Kraj/Region
Europa Zachodnia
Western Europe
Abstrakt
Kondycja przedsiębiorstw usługowych jest jedną z kluczowych determinant wzrostu gospodarczego. Wynika to głównie z dominacji sektora usługowego w strukturze wszystkich gospodarek państw należących do OECD. Rosnący udział usług może być powiązany z nierównym potencjałem wzrostu wydajności, który prowadzi do międzysektoralnej realokacji zasobów, ale nie jest to jedyne wytłumaczenie. Dodatkowo należy wskazać czynniki powiązane z popytem finalnym, np. wysoką elastyczność dochodową popytu na niektóre usługi lub rosnący udział usług w handlu międzynarodowym. Pomimo wspólnie występujących pozytywnych tendencji, nie można nie zauważyć pewnych obszarów aktywności gospodarczej, w których pojawiają się przeszkody w rozwoju usług. Bardzo istotną rolę należy w tym względzie przypisać niewielkiemu zaangażowaniu się sektora usług w działalność badawczo — rozwojową, o ile za miarę przyjmie się wydatki na B+R. Tym samym wskazuje się na zadania dla polityki gospodarczej, która powinna skoncentrować się na dbałości o rozwój usług z dużym potencjałem innowacyjności, w tym kreowanie szans edukacyjnych. (abstrakt oryginalny)

Improving the performance of the services sector is very important for economic growth. This is primarily due to the service sector having quantitatively become the most important sector in all OECD economies. The growing role of services is not only the result of a resource reallocation towards services, as the sector with low productivity growth. It is also related to demand-side factors, such as a high income elasticity of demand for some services, and the growing role of services in international trade. The empirical evidence points to some areas where employment and productivity growth in services is being held back. For example, innovation in services, measured by means of R&D expenditures, may be held back by obstacles that are particularly relevant to services industries. Such conclusion creates tasks for economic policy - it should improve conditions for R&D activity and educational systems too. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. W.J. Baumol, The Macroeconomics of Unbalanced Growth: The Anatomy of Urban Crisis, "American Economic Review", 1967, vol. 57.
  2. Business Services - An Analysis of Structural, Foreign Affiliates and Business Demography Statistics, EUROSTAT, Luksemburg, 2004.
  3. R.E. Hall, J. B. Taylor, Makroekonomia. Teoria, funkcjonowanie i polityka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
  4. M. Kruszka, Usługi w handlu międzynarodowym, "Wiadomości Statystyczne" 2005, nr 2.
  5. Measuring the Information Economy, OECD, Paryż, 2002.
  6. N. Oulton, Must the Growth Rate Decline? Baumol's Unbalanced Growth Revisited, Working Papers No 107, Bank of England, Londyn 1999.
  7. D. Pilat, F.C. Lee, Productivity Growth in ICT-Producing and ICT-Using Industries: A Source of Growth Differentials in the OECD?
  8. Quarterly Monitor of the Canadian ICT Sector, Strategis Canada, December 2005
  9. STI Working Papers 2001/4, OECD, Paryż 2001.
  10. T. Śmiłowska, Klasyfikacje, nomenklatury i ich harmonizacja, "Wiadomości Statystyczne" nr 1/2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu