BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pietrzyk Gracjan
Tytuł
Operacje otwartego rynku w Australii
Open Market Operations in Australia
Źródło
Bank i Kredyt, 2006, nr 9, s. 60-69, bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe
Polityka pieniężna, Banki centralne, Operacje otwartego rynku, Płynność finansowa, Sektor bankowy
Monetary policy, Central banks, Open market operations, Financial liquidity, Banking sector
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Reserve Bank of Australia
Abstrakt
W artykule przedstawiono politykę pieniężną australijskiego banku centralnego - Reserve Bank of Australia (RBA). Skupiono się na operacjach otwartego rynku na tle płynności banków komercyjnych. Zaprezentowano cele oraz strategię´ polityki pieniężnej. Opisano kontrolowaną przez RBA stopę procentową rynku międzybankowego. Omówiono czynniki determinujące popyt banków na płynne rezerwy oraz podaż tych rezerw na rynku międzybankowym. Zwrócono uwagę na rolę rezerwy obowiązkowej o współczynniku zero. Przedstawiono możliwości pozyskania przez banki płynnych rezerw oraz procedury przeprowadzania operacji otwartego rynku w danym dniu roboczym. Wskazano na rolę planowania płynności sektora bankowego w odniesieniu do wartości operacji otwartego rynku i terminów ich zapadalności. Zaprezentowano operacje walutowe RBA. Opisano także sposób ustalania przez RBA wartości referencyjnej oraz papiery wartościowe zabezpieczające transakcje.

This article is about the monetary policy conducted by the Reserve Bank of Australia (RBA). It concentrates on open market operations which are presented in the light of banking system liquidity. The goals and strategy of monetary policy are described as well as the O/N market rate controlled by the RBA. Then -factors determining the banks' demand on liquidity (cash) and factors determining the supply of liquidity are discussed. One specific role of the reserve requirement (non-negative obligation) is underscored. Sources of cash and open market operations procedures conducted every day are presented. The relations between the banks' liquidity forecasting and open market operations's values as well as open market operations's maturities are shown. The RBA's currency transactions are also discussed. The last part shows the way in which the minimum bid rate accepted by the RBA is calculated and describes securities used as collateral in open market operations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. RBA (2003), The Reserve Bank's Open Market Operations, "Reserve Bank of Australia Bulletin", June, Reserve Bank of Australia, Sydney.
  2. RBA (2002), Overnight Indexed Swap Rates, "Reserve Bank of Australia Bulletin", June, Reserve Bank of Australia, Sydney.
  3. RBA (1999), The role of Exchange Settlements Accounts, "Reserve Bank of Australia Bulletin", March, Reserve Bank of Australia, Sydney.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5520
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu