BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cymanow Piotr
Tytuł
Rentowność spółek publicznych sektora rolno-żywnościowego w Polsce
Profitability of Public Companies of Agri-Food Sector in Poland
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2006, T. 8, z. 2, s. 25-29, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Sektor publiczny w gospodarce, Przedsiębiorstwo rolne, Przemysł spożywczy, Rentowność przedsiębiorstwa, Spółki publiczne
Agriculture, Public sector in economy, Agricultural enterprises, Food industry, Enterprise profitability, Public companies
Uwagi
synopsis, summ.
Abstrakt
W artykule dokonano analizy zyskowności polskich spółek publicznych reprezentujących branżę spożywczą, których akcje znajdują się w obrocie na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Poza określeniem poziomu dynamiki przychodów ze sprzedaży i zysku netto w ujęciu ostatnich pięciu lat (2001-2005), przeanalizowano również zmiany w poziomie rentowności operacyjnej i sprzedaży. Wysoka dynamika wskaźników analitycznych (ROA i ROE) odzwierciedla skalę przeobrażeń przedsiębiorstw tej branży zarówno w samym poziomie zyskowności, jak też w strukturze kapitałowej badanych przedsiębiorstw. (oryg. streszcz.)

The article is an attempt at an assessment of profitability of Polish public companies representing food branch, whose shares are quoted at the Warsaw Stock Exchange. Analysis of 15 selected entities conducted in the years 2001-2005 has revealed that public company status considerably enhances the process of capital accumulation and its subsequent rational utilization, despite the risk connected with issuing obligatory information or a risk of enemy takeover. The studies demonstrated that a majority of companies significantly improved their operational profitability, particularly with regard to return on sales (over double increase). The increasing tendency was inhibited last year, which should be connected with zloty appreciation and resulting unfavorable conditions for exporters who constitute a considerable group among the researched entities. A high level of return on assets (ROA) and return on equity (ROE) evidence proper allocation of funds acquired by emission (scope and effects of economic investment operations), limiting the firm own costs and increasing the potential of studied companies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bednarski L. 2002: Analiza finansowa w przedsiębiorstwie: PWE, Warszawa 108-115.
  2. Bień W. 2005: Ocena efektywności finansowej spółek kapitałowych: Difin, Warszawa, 13-14.
  3. Bień W. 2005: Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Difin. Warszawa, 101
  4. Czekaj J., Dresler Z. 1998: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. PWN, Warszawa 178-179.
  5. Micherda B. i in. 2004: Współczesna analiza finansowa. Zakamycze. Kraków, 15.
  6. Sierant A. 1997: Jak zostać spółką giełdową? Giełda Papierów Wartościowych, Warszawa, 7-13.
  7. www.rynek.owg.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu