BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hadryjańska Barbara
Tytuł
Zarządzanie środowiskiem jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego
The Environmental Management as a Factor of Competitiveness of Agri-Food Sector Enterprise
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2006, T. 8, z. 2, s. 48-52, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie ekologiczne, Zarządzanie zasobami środowiska, Ochrona środowiska, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Strategia konkurencji, Sektor rolno-spożywczy
Ecological management, Environmental resources management, Environmental protection, Enterprise competitiveness, Competition strategy, Agri-food sector
Uwagi
synopsis, summ.
Abstrakt
Omówiono czynniki konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku krajowym oraz przedstawiono zagadnienie zarządzania środowiskiem jako jednego z elementów strategii konkurencyjności przedsiębiorstw.

Enterprises of agri-food sector have diverse influence on natural environment but the ecological factor more and more intensively forms their position on the market. It is influenced by the growing social awareness concerning the necessity of natural environment protection. As a consequence, the particular countries introduce the eco-development strategy, according to which, the obligation to the natural environment protection as an element of proper management. Enterprises, which want to keep their former position and gain the competitive advantage in future, they must introduce the pro-environmental activities. Those activities mostly refer to the introducing the Environmental Management Systems and obtaining certificates, which would increase their credibility as a producer, whose product has got the ecological quality. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Adamkiewicz H.G. 1999: Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej. Wyższa Szkoła Morska, Gdynia, 164-210.
  2. Czaja S., Fiedor B. 2000: Ekologiczne zarządzanie firmą. Wybrane elementy. [W:] Ekologizacja zarządzania firmą - zielone zarządzanie. Akademia Ekonomiczna, Wrocław, 57-65.
  3. Dokurno Z. 2000: Ekologizacja zarządzania jako podstawowy wymiar przekształceń gospodarczych - na przykładzie przemysłu stalowego w Polsce. [W:] Ekologizacja zarządzania firmą - zielone zarządzanie. Akademia Ekonomiczna, Wrocław, 122-130.
  4. Jabłoński M.M., Jabłoński A.S., Jabłoński M., Niewielki G. 2005: Niektóre elementy oceny Systemów Zarządzania Środowiskowego. Problemy Ekologii 3, 122-126.
  5. Lewandowski J. 2000: Zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie. Politechnika Łódzka, Łódź, 55-67.
  6. Łuczka-Bakuła W. (red.) 2005: Zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwie. [W:] Zarządzanie jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem wyrobów. Prodrak, Poznań, 91-96.
  7. Rauba E. 2000: Dostosowanie prawodawstwa polskiego do standardów Unii Europejskiej w zakresie gospodarki wodno-ściekowej zakładów przemysłowych. [W:] Ekologizacja zarządzania firmą- zielone zarządzanie. Akademia Ekonomiczna, Wrocław, 131-137.
  8. Stankiewicz M., J. 2002: Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Dom Organizatora, Toruń, 17-216.
  9. Wąsikiewicz-Rusnak U. 2003: Ekorozwój w strategii gospodarowania. Akademia Ekonomiczna, Kraków, 68-74.
  10. Witczak J. 2005: Determinanty jakości ekologicznej produktu na przykładzie żywności. Problemy Ekologii 3, 134-137.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu