BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gołaś Zbigniew, Kozera Magdalena
Tytuł
Procesy koncentracji w rolnictwie na przykładzie produkcji trzody chlewnej
The Concentration Process in Agriculture an Example of the Pig Production
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2006, T. 8, z. 2, s. 92-95, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Rynek rolny, Rynek żywności, Rynek mięsny, Produkcja żywności, Gospodarstwa rolne
Agriculture, Agricultural markets, Food market, Meat market, Food production, Arable farm
Uwagi
synopsis, summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano wybrane zagadnienia związane z procesem koncentracji na rynku rolno-żywnościowym. Poddano analizie dwa znaczące ogniwa sektora trzodowego, tj. gospodarstwa produkujące żywiec wieprzowy oraz podmioty przetwórstwa mięsa wskazując na nieuniknioność procesu oraz na jego postępujący charakter. Podkreślono znaczenie unifikacji i globalizacji rynków jako czynnika przyspieszającego zmiany, szczególnie w aspekcie napływu kapitałów zagranicznych i narastającej konkurencji. (oryg. streszcz.)

This paper presents selected problems of concentration process on the agricultural market. The authors show the structural changes on the world food market, particularly in the pork sector. All these factors were the background for the situation of Polish farm and meat industry as an important element of Polish food market. An attempt to show Polish pig market operating in condition of growing competition of big international concerns was made; moreover the tendencies of the food sector concentration in the world seem to be permanent. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Gołaś Z., Kozera M., Błażek M. 2005: Zróżnicowanie struktury gospodarstw trzodowych w Polsce i UE. Rocz. Nauk. SERIA, t. VII, zeszyt l, 61-67.
  2. Hunek T. 1997: O globalny wymiar konkurencyjności rolnictwa polskiego. Postępy Nauk Rolniczych nr 2/97, PAN, Wydział Nauk Rolniczych i Leśnych (Dwumiesięcznik nr 2/266, Rok XLIV/XLIX/1997), 19-30.
  3. Rasz H. 2005: Dostosowanie polskich norm żywnościowych do norm obowiązujących w Unii Europejskiej. Informacja BSiE nr 961 (IP - 102G), 6.
  4. Rocznik Statystyczny Rolnictwa i Obszarów Wiejskich 2005. 2005: Wyd. GUS, Warszawa.
  5. Strategia i program operacyjny restrukturyzacji i rozwoju przemysłu mięsnego w Polsce w okresie integracji z Unią Europejską, pod red. R. Urban. 2004: IERiGŻ, Warszawa.
  6. Sznajder M. 2001: Teoria globalizacji i jej odniesienie do światowego sektora gospodarki żywnościowej. Ekonomista nr 2/01, 189-202.
  7. Tomczak F. 2004: Od rolnictwa do agrobiznesu. Transformacja gospodarki rolniczo-żywnościowej Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Wyd. SGGW, Warszawa, 161-168.
  8. Wrzosek W. 1997: Funkcjonowanie rynku. PWE, Warszawa, 19-22.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu