BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Maśniak Jacek
Tytuł
Rynek ziemi rolniczej w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej
The Agriculture Land Market in Poland Against a Background of European Union Countries
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2006, T. 8, z. 2, s. 119-123, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Rynek rolny, Ceny ziemi, Użytkowanie ziemi, Gospodarka gruntami
Agriculture, Agricultural markets, Land prices, Land use, Land economy
Uwagi
synopsis, summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza porównawcza rynku ziemi rolniczej w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej. Analiza wykazała, że rolnictwo polskie charakteryzuje się. znacznym potencjałem ziemi oraz relatywnie niskimi jej cenami i czynszami dzierżawnymi. We wszystkich nowych krajach UE ziemia była znacznie tańsza niż w krajach UE-15. W Polsce dzierżawa nie była popularną formą pozyskiwania gruntów rolnych, gdyż obejmowała tylko 16% ich powierzchni. Dla porównania, w Belgii, Francji, Niemczech i Luksemburgu rolnicy użytkowali w formie dzierżawy od 54 do 68% gruntów. (oryg. streszcz.)

The aim of the article is the comparative analysis of agriculture land market in Poland against a background o/ European Union countries. The analyses showed, that the resources of agricultural land are large and the prices and leasehold rents are low in Poland. In all countries - the new members of EU the agriculture land was considerably cheaper than in EU-15 countries. In Poland the land lease was not popular form of the farms enlargement. Only 16% of agriculture land area was leased. In Belgium, France and Luxembourg the share of leased land in total area was from 54% to 68%. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Agriculture in the European Union. Statistical and economic information 2005. 2006: European Union, Directorate-General for Agriculture and Rural Development.
  2. Farm structure. Historical results - surveys from 1966/67 to 1997. European Commission. 2000: Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg.
  3. Przemiany agrarne. Powszechny Spis Rolny 2002. 2002: GUS, Warszawa.
  4. Poczta W. 2003 : Rolnictwo polskie w przededniu integracji z Unią Europejską. Wyd. AR im. A. Cieszkowskiego, Poznań.
  5. Raport z działalności ANR w 2003 r.
  6. Bureau J.C. 2002: Enlargement and reform of the EU Common agricultural policy: impacts on the western hemisphere countries. Inter-American Development Bank, Washington D.C.
  7. Ciaian, P., Swinnen J.F.M. 2005: Land market imperfections and agricultural policy impacts in the new EU member states: a partial equilibrium analysis. LICOS Discussion paper 158, Leuven.
  8. Swinnen J.F.M. 2002: Political reforms, rural crises, and land tenure in western Europe. Food Policy nr 27, 371-394.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu