BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Śliwińska Magdalena
Tytuł
Zakaz nadużywania pozycji dominującej w prawie konkurencji Unii Europejskiej
Prohibition of Abuse of a Dominant Position in the European Competition Law
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2005, nr 59, s. 157-176
Słowa kluczowe
Polityka konkurencji, Prawo gospodarcze, Prawo WE, Jednolity rynek wewnętrzny
Competition policy, Economic law, European Community law, European Single Market
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono przykłady nadużywania pozycji dominującej zawarte w art. 82 TWE. Stwierdzono, ze zakaz nadużywania pozycji dominującej w ramach wspólnotowego prawa konkurencji jest koncepcja niezwykle złożoną, a każdy przypadek chociażby ze względu na specyfikę poszczególnych branż, wymaga odrębnej, często daleko idącej analizy rynkowej i indywidualnej oceny.

Paramount goal of the European Competition Policy is the protection of the competition on the common market. Competition can be constraint by the Member States as well as by the firms. Therefore the competition rules are divided into two groups: directed to the enterprises and to the Member States. One of the most important rule concerning the enterprises contains the Article 82 EC, which constitutes a prohibition of any abuse by one or more undertakings of a dominant position within the common market or in a substantial part of it. The question is, whether the current interpretation of the dominant position and abuse of it takes into account the changes in the global economy, like the dynamic development of multinational corporations. This is the problem for which this paper tries to find an answer. It portrays the concept of dominant position, which mainly is based on the relevant market and the market share and which in consequence can constitute an obstacle in protection of competition, on the common market, envisaging the economic globalisation processes. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Albors-Llorens, EC Competition Law and Policy, Willan Publishing, Cullompton, Devon, UK Portland Or. 2002, s. 89.
  2. J. Briones, A.J. Padilla, The Complex Landscape of Oligopolies under EU Competition Policy - Is Collective Dominance Ripe for Guidelines, „World Competition" vol. 24, 2001, no. 3, s. 312.
  3. B. Etter, The Assessment of Mergers in the EC under the Concept of Collective Dominance, „Journal of World Competition" 2000, no. 23(3), s. 103-104.
  4. Konkurencja, Z. Brodecki, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2004. s. 235.
  5. B. Majewska-Jurczyk, Dominacja w polityce konkurencji Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1998.
  6. G. Monti, The Scope of Collective Dominance under Articles 82 EC, „Common Market Law Review" 2001, no. 38, s. 137.
  7. Orzeczenie sądu I instancji z 10 marca 1992 г., sprawy połączone T-68/89, T-77/89 i T-78/89: Societä Italiana Vetro SpA, Fabbrica Pisana SpA and PPG Vernante Pennitalia SpA v. Commission of the European Communities, Zb. Orz. ETS 1992, s. II-1403.
  8. Prawo gospodarcze Unii Europejskiej, red. M. A. Dausses, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 1999, s. 746-747.
  9. Traktat o Unii Europejskiej, Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską z komentarzem, Z. Brodecki, M. Drobysz, S. Majkowska, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2168
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu