BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Owczarzak Wojciech
Tytuł
Konkurencyjność a poziom wykształcenia ludności w krajach Unii Europejskiej
The Competitiveness of the European Union in the Human Capital Aspect
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2005, nr 59, s. 145-156
Słowa kluczowe
Kapitał ludzki, Wykształcenie, Rynek pracy
Human capital, People's education, Labour market
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł przedstawia zagadnienia dotyczące konkurencyjności krajów Unii Europejskiej z punktu widzenia ich wyposażenia w kapitał ludzki. Szczególny nacisk położony jest na popyt i podaż na rynku pracy, a także na skutki działań podejmowanych w celu poprawy sytuacji na tych rynkach w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych.

The main goal of this article is a presentation of the European Union countries' competitiveness from the point of view of the human capital. It analyses the situation on labour markets of the EU member states. The first part characterises the notions of a country competitiveness and the role of education in a economic growth. The next part depicts the education level and qualifications of labour force in European labour market. The last part characterises results of actions undertaken by European countries in order to make their labour market more competitive in the second half of the 90. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. L. Cybulski, edukacja a konkurencyjność regionów, w: Konkurencyjność regionów, red. M. Klamut, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 1999, s. 135-143.
  2. T. Dołęgowski, Konkurencyjność a procesy integracyjne w Europie, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2000, s. 15-19.
  3. European Competitiveness Report 2002, s. 27-28.
  4. M. Porter, The Competitive Advantage of Nations, The Macmillan Press Ltd, London 1990, s. 620-637.
  5. M. Porter, Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001, s. 191-195.
  6. The World Competitiveness Report, UN Publication, New York 1994, s. 18.
  7. The World Competitiveness Yearbook 2003, s. 706-708; http://www02.imd.ch/wcy/fundamentals.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2168
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu