BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bielecki Szymon
Tytuł
Konstrukcja i funkcjonowanie Mechanizmu Kursowego ERM2 a Polska strategia wejścia do strefy euro
Construction and Functioning of the Exchange Rate Mechanism ERM2 and the Polish Strategy of Eurozone Entry
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2005, nr 59, s. 38-57
Słowa kluczowe
Euro, Europejski System Walutowy (ESW), Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW), Europejski Mechanizm Kursowy (ERM II)
Euro, European Monetary System (EMS), Economic and Monetary Union (EMU), Exchange Rate Mechanism (ERM II)
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono genezę i podstawy prawne Mechanizmu Kursowego ERM2. Artykuł zawiera analizę istoty Mechanizmu Kursowego, jego konstrukcji i związku z kursowym kryterium konwergencji z Maastricht. Autor koncentruje się na instytucjonalno-funkcjonalnej analizie ERM2, dokonanej na podstawie przeglądu wspólnotowego dorobku prawnego i jego wykładni.

The Polish strategy of adopting the euro is a frequent element of the public debate, as well as a topic of analytic and research publications. Several approaches to the optimum date of euro adoption and to the possible evolution of the Polish exchange rate regime are posited. However, in this discussion there is surprisingly much inconsistency concerning Poland's participation in the Exchange Rate Mechanism (ERM2), an essential condition for the eurozone accession. Besides, there is to little in-depth analysis of the essence of ERM2, its construction and relationship to the exchange rate convergence criterion of the Maastricht Treaty. In this paper we fill this gap by concentrating on the institutional and functional analysis of the ERM2. This is achieved by the means of a systematic review of the Community's legislatives and their interpretation. In the first part we present the origins, goals and the legal basis of the Exchange Rate Mechanism ERM2. Next, we discuss main controversies concerning the ERM2 accession process of the new Member States (and the eurozone entry later on). In particular, we devote much attention to the necessity of ERM2 participation as a precondition for the euro adoption and to the problem of the width of the exchange rate fluctuation band for the currencies participating in the ERM2. Finally, some policy implications for Poland towards its successful strategy of the eurozone accession are formulated. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. A.S. Bratkowski i J. Rostowski, Zlikwidować złotego, "Rzeczpospolita" 06.03.1999.
  2. Convergence Report 2000, COM(2000) 277 final, Brussels, 03.05.2000, s. 67.
  3. Komisja Europejska, Annual Economic Report for 1999, Country Section: Greece, Brussels 20,01.1999, s. 21-22.
  4. Komisja Europejska, Convergence Report 1998, "European Economy" 1998, no. 65, s. 125.
  5. Komisja Europejska, Convergence Report 2000, s. 26-28.
  6. Komitet Ekonomiczno-Finansowy, wnioski zawarte w EUROPA - Enlargement: Weekly Newsletter: 17.06.2003 (http://europa.eu.int/comm/enlargement/docs/newslet-ter/weekly_l 70603 .htm).
  7. Porozumienie z dnia l września 1998 r. między Europejskim Bankiem Centralnym a narodowymi bankami centralnymi krajów członkowskich spoza strefy euro, ustanawiające procedury operacyjne mechanizmu kursowego w trzeciej fazie Unii Gospodarczej i Walutowej, OJ 98/C 345/05 z 13.11.1998, zmienione 14 września 2000 r. (OJ 2000/C 362/10 z 16.12.2000), a następnie 29 kwietnia 2004 r. (OJ 2004/C 135/03 z 13.05.2004.
  8. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1466/1997 z dnia 7 lipca 1997 r. w sprawie wzmocnienia mechanizmów kontroli sytuacji budżetowej oraz kontroli i koordynacji polityki gospodarczej, OJ 97/L 209/01 z 02.08.1997.
  9. Uchwała Rady Europejskiej z dnia 16 czerwca 1997 r. w sprawie ustanowienia mechanizmu kursowego w trzeciej fazie Unii Gospodarczej i Walutowej, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich OJ 97/C 236/03 z 02.08.1997.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2168
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu