BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piesik Lech
Tytuł
Archiwizacja nie musi być problemem
Źródło
Gazeta Bankowa, 2006, nr 41, s. 35 - 36
Słowa kluczowe
Archiwizacja, Dokumentacja elektroniczna, Dokumentacja organizacyjna, Dokumenty handlowe
Archiving, Electronic documentation, Institutional documentation, Commercial documents
Uwagi
Zawiera wykres struktury klientów firmy Iron Mountain
Abstrakt
Przechowywanie dokumentów wymaga odpowiednich warunków, a jest nie tylko wymagane przez prawo, ale i potrzebne biznesowi.Ar­chi­wi­zo­wa­nie do­ku­men­tów sta­ło się jed­ną z usług świad­czo­nych przez fir­my, któ­re są spe­cjal­nie do te­go przy­go­to­wa­ne i dys­po­nu­ją od­po­wied­ni­mi pomieszczeniami do skła­do­wa­nia do­ku­men­tów (na pa­pie­rze, no­śni­kach ma­gne­tycznych i optycznych.) Artykuł omawia usługi dostarczane przez firmy archiwizacyjne i podaje kilka przykładów tego rodzaju przedsiębiorstw.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-7613
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu