BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łon Eryk
Tytuł
Euro a giełdy
Źródło
Gazeta Bankowa, 2006, nr 41, s. 30 - 32
Słowa kluczowe
Giełda, Giełdy zachodnioeuropejskie, Wahania koniunkturalne, Akcje
Stock exchange, Western European exchange markets, Business fluctuations, Shares
Uwagi
Zawiera wykres rocznej stopy wzrostu DJ Euro Stoxx 50, w okresie od grudnia 2004 do lipca 2006.
Abstrakt
Okres lat 1999-2005 był dla po­sia­da­czy ak­cji w stre­fie eu­ro dość trud­ny. Śred­nia rocz­na sto­pa zwro­tu ze wspo­mnia­ne­go in­dek­su gieł­do­we­go ukształ­to­wa­ła się na sto­sun­ko­wo ni­skim po­zio­mie wy­no­sząc tyl­ko 4,3 proc. Śred­nia re­al­na sto­pa zwro­tu tzn. ta­ka, któ­rą sko­ry­go­wa­no o in­fla­cję wy­nio­sła za­ledwie 2,3 proc. Obecnie jednak sytuacja zmienia się na korzyść za sprawą wpływu jakie wywierają zmienne monetarne.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-7613
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu