BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bogdanowicz Jadwiga
Tytuł
Przejrzyste finanse
Źródło
Gazeta Bankowa, 2006, nr 42, s. 18 - 19
Słowa kluczowe
Ustawodawstwo gospodarcze, Finanse publiczne, Reforma finansów publicznych, Finanse państwa
Economic legislation, Public finance, Public finance reform, State finance
Abstrakt
Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o finansach publicznych. Weszła też w życie nowelizacja ustawy o Funduszu Poręczeń Unijnych. No­we­li­za­cja usta­wy o fi­nan­sach pu­blicz­nych przed­ło­żo­na przez mi­ni­stra fi­nan­sów to pierw­szy etap na­pra­wy funk­cjo­no­wa­nia sek­to­ra fi­nan­sów pu­blicz­nych, które ma­ją być bar­dziej przej­rzy­ste. Artykuł omawia wprowadzone zmiany.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-7613
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu