BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kafel Piotr (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Sikora Tadeusz (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Bariery wdrażania systemu zarządzania jakością w polskich przedsiębiorstwach
Barriers of Implementation Quality Management System in Polish Companies
Źródło
Organizacja i Kierowanie, 2004, nr 4, s. 103-113, bibliogr. 8 poz.
Organization and Management
Słowa kluczowe
Zarządzanie jakością, System zarządzania jakością, Zarządzanie przez jakość, Systemy jakości, Normy jakościowe, Normy ISO 9000, Certyfikacja systemu jakości
Quality management, Quality management systems, Total Quality Management (TQM), Quality systems, Quality standards, ISO 9000, Quality system certification
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w latach 2002 i 2003, dotyczących barier i trudności, na jakie napotykają polskie przedsiębiorstwa podczas wdrażania oraz certyfikacji systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000. Za największe bariery uznano: obawy pracowników przed wprowadzaniem zmian, problemy z interpretacją norm, a także ograniczone zasoby personalne. Trudności funkcjonowania to przede wszystkim: wymagania dotyczące dokumentacji oraz koszty ponoszone na rzecz jednostek certyfikujących.

This article presents results of research carried out in 2002 and 2003, referring to obstacles and barriers faced by Polish companies during implementation and certification of quality management system complying with ISO 9000 standards. Employees' fears about modification, difficulties with interpreting the ISO 9000 standards and limited human resources are recognized as the most significant obstacles of implementation and certification of quality management system. The barriers of QMS are mainly: documentation requirements and costs of certifying bodies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Adamik A., Polskie przedsiębiorstwa na rynkach UE w świetle badań, "Ekonomika i organizacja Przedsiębiorstwa" 2001, 8.
  2. Bernstein P.L., Przeciw Bogom. Niezwykłe dzieje ryzyka, WIG Press, Warszawa 1997, 248-249.
  3. Casadesus M., Gimenez G., Heras L., Benefits of ISO 9000 implementation In Spanish industry, "European Business Review" 2001, 13, 6.
  4. Miszczak A., Pawlak W.R., Wpływ koncepcji TQM na przedsiębiorstwa, "Problemy Jakości" 2003, 7.
  5. Prozorowicz M., Jakość produktów a wielkość zysku, "Ekonomika i organizacja Przedsiębiorstwa" 2001, 12.
  6. The ISO Survey of ISO 9000 and ISO 14000 Certificates 12th cycle: up to and including 31 December 2002, www.iso.org.
  7. The ISO Survey of ISO 9000 and ISO 14000 Certificates Tenth cycle: up to and including 31 December 2000, www.iso.org.
  8. Withers B.E., Maling Ebrahimpour, Impacts of ISO 9000 registration on European firms: a case analysis, "Integrated Manufacturing Systems" 2001, 12.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu