BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krajewski Piotr
Tytuł
Implikacje budżetowe reform sektora publicznego a kryteria fiskalne z Maastricht
Budgetary Implications of Public Sector Reforms and Fiscal Maastricht Criteria
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2001, nr 9, s. 72-86, tab., wykr., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Finanse publiczne, Deficyt budżetowy, Reforma ubezpieczeń społecznych, Reforma samorządowa, Reforma służby zdrowia, Reforma oświaty, Traktat z Maastricht
Public finance, Budget deficit, Social insurance reform, Local government reform, Health care reform, Educational system reforms, Maastricht Treaty
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Artykuł przedstawia analizę wpływu reform na wynik sektora finansów publicznych, w skład którego wchodzą: budżet państwa, samorządy, sektor ochrony zdrowia i fundusze celowe. Poddano też analizie reformę ubezpieczeń społecznych. Omówiono koszty i korzyści reformy samorządowej, służby zdrowia i oświaty. W ostatnim rozdziale przedstawiono łączny wpływ czterech reform na kształtowanie się deficytu sektora finansów publicznych w Polsce.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Banks Ch. Pigey J. [1998]. Opportunities and Issues for Municipal Reform, The Urban Institute, Washington.
 2. Govemment Finance Statistics Yearbook [2000], International Monetary Fund.
 3. Góra M., [1999], Ekonomiczne podstawy funkcjonowania nowego system emerytalnego w Polsce, "Gospodarka Narodowa "3/99,
 4. Grandolini G. Cerda L., [1998), le 1997 Pension Reform in Mexico: Genesis and Design Features, World Bank Working Paper nr 1933.
 5. Hrynkiewicz J., [1998]. Wybrane aspekty społeczne i ekonomiczne reformy ubezpieczeń społecznych, "Gospodarka Narodowa" 39.
 6. Informacja o skutkach obowiązywania ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 i 2000 [2000]. Ministerstwo Finansów, Warszawa
 7. Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego w1999 roku [2000]. Minsterstwo Finansów, Warszawa.
 8. International Financial Statistics Yearbook[2001], International Monetary Fund.
 9. Kamenickova V. [1999], Fiscal Decentralization in Czech Republic, Ministry (or Local Development. Praha.
 10. Klich J.. Chalwa M., Kautsch M., (1999), Funkcjonowanie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. "Gospodarka Narodowa " |-2/98
 11. Liberda B., [1999], Kosz i korzyści reformy ubezpieczeń społecznych w Polsce - wpływ na oszczędności, maszynopis powielany.
 12. Pigcy J.. [1999], Fiscal Decimalization and Local Government Finance in Hungary 1989-1999, The Urban Institute, Washington.
 13. Rocznik Statystyczny (2000). GUS, Warszawa.
 14. Rymsza M., [1999]. Aspekty systemowe reformy ubezpieczeń społecznych," Gospodarka Narodowa" 309
 15. Sprawozdanie pełnomocnika rządu do spraw wprowadzenia powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego [2000], Ministerstwo Zdrowia, Warszawa.
 16. Vajda Z.. [1999], The Macrocconomie Implications of Pension Reform. Raporty CASE nr 20, Warszawa.
 17. Wyniki finansowe samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 1999 rok (2000). GUS, Warszawa.
 18. Założenia do projektu budżetu państwa na rok 2001 (2000). Ministerstwo Finansów. Warszawa.
 19. Założenia do projektu budżetu państwa na rok 2002 [2001]. Ministerstwo Finansów. Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu