BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kawalec Stefan, Krzak Maciej
Tytuł
Polityka kursowa i wzrost gospodarczy
Exchange Rate Policy and Economic Growth
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2001, nr 9, s. 48-71, bibliogr. 42 poz.
Słowa kluczowe
Wzrost gospodarczy, Polityka walutowa, Polityka pieniężna, Kurs walutowy, Niezależność banku centralnego
Economic growth, Exchange rate policy, Monetary policy, Exchange rates, Central bank independence
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Autorzy uważają, że problemy polityki monetarnej zagrażają perspektywie wzrostu gospodarczego Polski i zagrożenia tego nie usuną żadne decyzje dotyczące stóp procentowych ani też zmiana wysokości celu inflacyjnego. Postulują zmianę ram polityki monetarnej, a konkretnie zmianę mechanizmu kursu walutowego oraz zestawu instrumentów i celów, którymi posługuje się bank centralny.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. ABN-AMRO Bank [2001], "Euro-dollar equilibrium rates; upward potential euro", Euroland Economic Update, Economic Department, Amsterdam, Weak commencing 25 October.
 2. Bhagwati J. [1998]. The Capital Myth," Foreign Affairs", vol. 77, no 3, May-Jane.
 3. Borowski M. [2001]. Określanie celu inflacyjnego, Rzeczpospolita, 4
 4. Borowski M.[2001], Cel inflacyjny - rzecz rządu, Rzeczpospolita, 30 maja.
 5. Bratkowski A. S., Rostowski J. [1999]. Zlikwidować złotego, "Rzeczpospolita", 26 kwietnia
 6. Bratkowski A. S. Rostowski J. [1999] Wierzymy w euro", "Rzeczpospolita", 6-7 marca.
 7. Bratkowski A.S. Rostowski J. [20013]. Chcemy do Europy, nie do Buenos, "Gazeta Wyborcza", 10 października
 8. Bratkowski A. Rostowski J.(2001], Dlaczego jednostronna euroizacja ma sens w przypadku Polski i (niektórych)innych krajów kandydujących", referat na konferencję naukową Narodowego Banku Polskiego pt. Polska droga do euro,Falenty k. Warszawy -23 października
 9. Calvo G. A. Reinhart C.M. [2000]. Fear of Floating. Working Paper 7993. National Bureau of Economic Research, Cambridge. MA, November.
 10. Clark P. B, MacDonald R. [1998]. Exchange Raies and Economic Fundamentals: Methodological Comparison of BEERs and FEERS', IMF Working Paper WP/98/67, International Monetary Fund, May
 11. Clark P.B. MacDonald R. [2000]. Filtering the BRRR: A Permanent and Transitory Decomposition, IMF Working Paper WP/00144, International Monetary Fund, August
 12. Czyżewski A.B., Orłowski W.M., Zienkowski L. [1998]. Średniookresowe efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Raport z badań, Instytut Europejski, Łódź.
 13. Dąbrowski M. [2001]. Powrót do przeszłości," Gazeta Wyborcza", 13 lipca.
 14. Gross D. [2001]. "Przyszłość złotego - pomiędzy euro a walutą gospodarki wschodzącej", referat na konferencję naukową Narodowego Banku Polskiego pt. "Polska droga do euro", Falenty k. Warszawy, 22-23 października.
 15. Fischer S.[2001]. Exchange Rate Regimes; Is the Bipolar View Correct?. Paper prepared for delivery as the Distinguished Lecture on Economics in Government, jointly sponsored by the American Economic Association and the Society of Government Economists, at the mecting of the Americana Economic Associalion, New Orleans, January 6.
 16. Frankel J.[1999], No Single Currency Regime is Rightfor All Countries or AL All mes, Princeton University," International Finance Section, Essays in International Finance", No. 215 (August)
 17. JPMorgan[2001]. "World Financial Markets", Fourth Quarter 2001, New York, October 10
 18. Gallego F. Hernandez Le., Schmidt-Hebel K.[1999], Capital Controls in Chile: Effective? Elficieni?, Paper presented at a conference on capital flows, financial crises, and polices, sponsored by the World Bank, Washington(15-16 April.
 19. Jankowiak J., Chwiejczak P. [2001]. Karate po polsku, "Gazeta Bankowa", Nr 21
 20. Kawalec S. [1999]. Banking Sector Systemic Risk in Selected Central European Countries Reviewof Bulgaria, Czech Republic, Hungary, Poland, Romania and Slovakia, CASI Cenier for Social and Economie Research (CASE. Reports No 23), Warsaw.
 21. Kawalec S. Krzak M. [2001], Na gumowej linie, "Gazeta Wyborcza", 20 czerwca.
 22. Kowalewski P. [2000]. Dlaczego nie currency board," Gazeta Bankowa", 14-20 listopada.
 23. Kowalewski P. [2001]. 'Tak dla interwencji, "Gazeta Bankowa", Nr 22.
 24. Krugman P. [1991]. Target Zones and Exchange Rates Dynamics, "Quarterly Journal of Economies" 106, no. 3 (August):s. 669-682.
 25. Krzak M. [2000], Zewnętrzne szoki a reakcje polityki pieniężnej, "Bank i Kredyt", nr 7-8
 26. Krzak M. [2001]. Statuty banków centralnych są po to, by je zmieniać, www.expander.pliegibin/expanderjframesctjsp, od 11 kwietnia.
 27. Lutkowski K. [2000], "Czy autonomiczna polityka pieniężna rzeczywiście stoi na straconej pozycji?", "Bank i Kredyt", listopad, p. 4-10.
 28. Lutkowski. K. [2001], W poszukiwaniu optymalnej strategii dla Polski na drodze do euro",referat na konferencję naukową Narodowego Banku Polskiego pi. "Polska droga do euro". Falenty k. Warszawy, 22-23 października.
 29. Mcese R. Rogoff K. [1983], Empirical Exchange Rate Models of the 19705: Do They Fit Out of Sample?, "Journal of International Economies", 14, No. 1-2. (February).24.
 30. Mundell R. [2001]. Wykład w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie 19 marca
 31. Orlowski W.M. [1996]. Droga do Europy. Makroekonomia wstępowania do Unii Europej-Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS i PAN, Zeszyt 234, Warszawa, maj
 32. Pietrzak E. [2001]. Kiedy euro zastąpi złotego?, referat na konferencję naukową Narodowego Banku Polskiego pt. "Polska droga do euro", Falenty k. Warszawy, 22-23 pażdziernika.
 33. Portes R. [2001]. The euro and the international financial system School and CEPR]. draft April.
 34. Rzeczpospolita [2001]. "NBP. Próba ograniczenia
 35. Sławiński A.[1999], Ewolucja mechanizmu kursowego w Polsce "Gospodarka Narodowa" Nr7-8, 8.15-26
 36. Sławiński A. [2001]. Wschodnie sztuki walki, "Gazeta Bankowa", Nr 15.
 37. Sławiński A. [2001]. Dmuchanie na zimne, "Gazeta Bankowa", Nr 21
 38. Summers Lawrence H. [2000]. International Financial Crises: Causes, Prevention, and Cure, "American Economic Review, Papers and Proceedings", 90. 2 (May), s. 1-16
 39. The Economist [2000], "Currency dilemmas*, November 18.
 40. Williamson J. [2000], Exchange Rate Regimes for Emerging Markets: Reviving the Intermediate Option, Institute for International Economics, Washington D.C. September
 41. Zee H. H. [1996]. Retarding Short - Term Capital Inflows Through With holding Tax. IMF Working Paper WP/00/40, International Monetary Fund, Washington D.C., March.
 42. Zeszyty BRE. Bank - CASE [2001], Nr 53, "Dlaczego Niemcy boją się rozszerzenia strefy euro? - wkładka 2 przebiegiem dyskusji na seminarium w dniu 5 kwietnia 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu