BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalik Tadeusz
Tytuł
Społeczne aspekty transformacji a rola państwa
Social Aspects of Transformation and Economic Role of the State
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2001, nr 9, s. 28-47, tab., bibliogr. 46 poz.
Słowa kluczowe
Rola państwa w gospodarce, Doktryny ekonomiczne, Etatyzm, Przekształcenia ustrojowo-systemowe
States' role in economy, Economic doctrine, Statism, Political and systemic transformations
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Artykuł podejmuje problem roli państwa w odniesieniu do głównych społecznych aspektów transformacji. Przedstawiono ocenę dotychczasowej roli państwa w procesie przemian systemowych w Polsce oraz te problemy, które dotyczą charakteru i funkcji państwa polskiego obecnie a także w bliższej i dalszej przyszłości.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamski W., [1998]. Dynamika interesów i preferencji ustrojowych a zmiany własnościowe w gospodarce, w: W. Adamski, Aktorzy i klienci transformacji. Polacy "95, Warszawa 1998.
 2. Beskid L., [1995]. Ubóstwo w Polsce, w: Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej, Podział i nierówności dochodowe fakty, tendencje, porównania. Warszawa.
 3. Bugaj R.. [2001]. Podatki. Złe pomysły ministra finansów, Sojusz Zamożniejszych, "Gazeta wyborcza" listopad.
 4. Bywalec C. [1995], Poziom życia społeczeństwa polskiego na tle procesów transformacji gospodarczej (1989-1993). ekspertyza przygotowana dla Instytutu Nauk Ekonomicznych, Warszawa.
 5. Chomsky N.. [1999], Power in the głobal arena, "The New Left Review", nr 230.
 6. Csako A. Sik E., [1995]. The role of tie network as a resource in economic transactions post communism, w: M. Mendel i K. Nielsen (red.) Europe Central and East. Nowy Jork i Londyn.
 7. CzapińskiJ. in. [2000]. Diagnoza społeczna 2000, tekst powielony, Warszawa.
 8. Domański H.. [196]. Na progu konwergencji, Stratyfikacja społeczna w krajach Europy Środkowo-wschodniej, Wydawnictwo IFIS PAN, Warszawa
 9. Dornbusch R. [2001]. Świat już jest w recesji. "Rzeczpospolita" 20-21 października
 10. Gadomski W.. [2001], Nata recenzyjna książki Krugnana, "Gazela Wyborcza"
 11. Giedroyc J.. [2001]. Strategia pająka, Niepublikowana rozmowa Hanny Marii Gizy. "Rzeczpospolita", 15-16 wrześ
 12. Glasman M.. [1994], Tile great deformation. Polanyi, Poland and the terrors of planned spontaneity w: C. Bryant ,E. Mokrzycki, Tie new great transformation. Change and continuity in East-Central Europe. Londyn.
 13. Golinowska S. [1999], Nędza, ubóstwo, niedostatek. "Rzeczpospolita" 9 wrzesień.
 14. Gomulka S., [1995]. Programy reform w Polsce i Rosji w latach 199-94 oraz rola MFWi BŚ zasady, błędy i wyniki, w: kwartalnik "Gospodarka i Przyszłość", nr1
 15. Gray J. [1990]. False dawn. The delusion of global capitalism, Londyn.
 16. Hausner J. Marody M., [2000]. Trzy Polski: potencjał i bariery integracji: Unią Europejską. Warszawa
 17. Jacukowicz Z.. [1997]. Place w Polsce a zasady wymagania w krajach europejskich, "Polityka Społeczna" nr 1-12.
 18. Kalecki M., [1933]. Próba teorii koniunktury, Warszawa.
 19. Kochanowicz 1.. [1999]. Co pozostało z Państwa opiekuńczego (po komunizmiej?, w: Szkoła Nauk Społecznych przy IiS PAN, Zndywidualizn a kolektywizm, Warszawa.
 20. Komłowski L.. [1999], Komentarz, "Wprost" 5 marzec.
 21. Kornai J., [1992], Tie principles of privatization in Easter Europe, "De Economist", nr 2
 22. Kornai J., [1993], Transformational recession. A general phenomenon examinedioughthe example of Hungary's development. referat, Wiedeń listopad.
 23. Kornai J., [1998]. Co oznacza i czego nie oznacza zmiana systemu?, "Nowe Życie Gospodarcze" nr 34, 35, 36.
 24. Kowalik T. [1994], A Reply to Maurice Glasman. "The New Left Review", nr 206.
 25. Krugman P, [2001]. Wracają problemy kryzysu gospodarczego, Warszawa.
 26. Kreisky B., [1989], Introduction. w: A program for full employment in the 19905. Okstord-Nowy Jork.
 27. Kuroń J., [1997]. Wykluczeni, wyróżnieni, niewidzialni, "Magazyn Gazety Wyborczej".
 28. Luttwak E., [2000]. Turbo kapitalizm. Zwycięzcy i przegrani światowej gospodarki. Wrocław.
 29. Leś E., [2001]. Rola państwa w walce z ubóstwem. Raport specjalny, "Nowe Życie Gospodarcze", 17 marzec
 30. Łagodziński W, [1999], Strach przed biedą, "Rzeczpospolita", 27 sierpień
 31. Maldis M.. [2001]. Pytania o Unię Pracy, na zasadnicze pytania o Unię Pracy odpowiadają Marek POL i Tomasz Nałęcz. "Lewy prosty", nr 3, wrzesień.
 32. Małachowski A., [2001], się cisną do oczu, "Przegląd" 12 marca
 33. Milanovic B., [1951], XXXX "Soviet Studies", nr
 34. Milic-Czerniak R. (red. [1998]. Gospodarstwa domowe w krajach Europy Środkowej, Warszawa.
 35. Narojek W. [1990], Socjalistyczne 'welfare state', Warszawa.
 36. Pol M.. [2001], Cudownie dokonam, ale obiecuję pogodę dla infrastruktury, "Rzeczpospolita" (dod. aick reklamowy). 31 październik.
 37. Raport (Czapińskiego in. uzup.
 38. Rose R., Haerpfer C., [1992], New democracies betweem state and market, University of Strthe-Jyde, Glasgow.
 39. Sachs J.. [2001], A new global consensus on Mielpingte poorest of le poor, Keynote adres. w: B. Pleskowvic, N. Stern (red). Annual World Bank conference on development economics 2000, Washington D.C.
 40. Sen A. K., 2001, The "Progressive" interview by David Barsamian, "The Progressive", August
 41. Stiglicz I. 1997]. Tie role of movement economic development, keynote address, w: Annual World Bank Conference on Developnient Economies, 199%, World Bank, Washington D.C.
 42. Szafraniec K., [1998]. Rolnicy polscy - aktorzy klienci transformacji?, w: W. Adamski. Aktorzy i klienci transformacji. Polacy '95, Warszawa 1998.
 43. Vickrey W. [1997], Fifieen crucial errors of financial inidanentalism, internet, (sprawdz.
 44. Wnuk-Lipiński E. , Ziółkowski M., [2001]. Pierwsza dekada niepodległości. Próba socjologicznej
 45. Zieliński 7. [2000], Więcej biedy mniej wolności, "Przegląd" 24 stycznia.
 46. Zienkowski L.. [1998], Podział dochodów w gospodarstwach domowych1990-1996, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu