BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kalasińska Magdalena
Tytuł
Podstawowe typy i cechy papierów dłużnych powstających w procesie sekurytyzacji aktywów innych niż kredyty hipoteczne
The Basic Types and Features of Debt Securities Issued in Securitizaton of Assets other than Mortgage Credits
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1042, t. 1, s. 306-316, rys., bibliogr. 5 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Sekurytyzacja aktywów, Instrumenty finansowe
Asset securitisation, Financial instruments
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem autorki było zaprezentowanie dostępnych rozwiązań dotyczących struktur finansowych oraz typów papierów dłużnych, jakie mogą być stosowane w procesie sekurytyzacji aktywów innych niż kredyty hipoteczne, np. pożyczek przedsiębiorstw, długu rządowego czy też należności leasingowych. Autorka dokonała także krótkiej analizy możliwości, jakie dają poszczególne typy papierów dłużnych, oraz konsekwencji i możliwości zastosowania danej struktury finansowania.

The diversity of types and features of debt securities issued in securitization is caused by the diversity of assets, which can be securitized. The quality of securitized assets, their maturities and the underlying cash flow patterns have an effect on choosing the financial structure of the process under study. The accomplishment of targets designed for securitization depends on this structure: what group of investors will acquire the securities? how many investors will be interested in these securities? will the financial purpose of securitization be achieved? The paper presents the financial structures, which can be applied in securitization of assets other than mortgage credits. Therefore, it also presents the types and features of securities, which are issued in a given financial structure. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Borek M., CDO najbardziej bankowe instrumenty sekurytyzacji, "Bank" 2001 nr 10.
  2. Gudkova S., Sekutytyzacja należności kredytowych banków. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona K o/mińskiego. Warszawa 2002.
  3. Kosiński A., Sekurytyzacja aktywów, Biblioteka Menedżera i Bankowca. Warszawa 1997.
  4. Seife D. R., Osojnak D. J., Powell I. M., Understanding Asset Backed Commercial Papers. The Securitization Conduit, Philadelphia 1999.
  5. Zombirt J., Sekurytyzacja w świetle bankowych regulacji europejskich, SGH, Warszawa 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu