BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Balon Urszula (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Przegląd wybranych modeli klasyfikacji kosztów jakości
Źródło
Problemy Jakości, 2006, nr 6, s. 15-19, bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe
Koszty jakości, Koszty, Jakość, Koszty w przedsiębiorstwie
Quality costs, Costs, Quality, Costs in companies
Uwagi
Zawiera tabele: [1] Przegląd klasyfikacji kosztów jakości zgodnie z modelem PAF, [2] Przegląd klasyfikacji kosztów jakości zgodnie z pocesowym modelem kosztów jakości
Abstrakt
W niniejszym artykule przedstawiono pojęcie kosztów jakości. Zaprezentowano również modele kosztów jakości, w tym: model PAF, procesowy model kosztów jakości oraz model strat jakości.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Balon U.: Istota kosztów jakości, Mat. Konf. Nauk. nt.: „Koszty jakości w zarządzaniu jakością", AE, Kraków 2002.
 2. Bank J.: Zarządzanie przez jakość, Gebethner i Ska, Warszawa 1997.
 3. BS 6143 Guide to the economics of quality, Part 1, Process cost model.
 4. BS 6143 Guide to the economics of quality, Part 2, Prevention, appraisal and failure model.
 5. Ciechan-Kujawa M., Rachunek kosztów jakości. Wykorzystanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 6. Feigenbaum A.V. Total Quality Control, McGraw-Hill, Inc, New York, 1991.
 7. Guidelines for managing the economics of quality, Technical Report ISO/TR 10014, 1998.
 8. Juran J.M., Gryna P.M., Jakość. Projektowanie. Analiza, WNT Warszawa 1974.
 9. Kaplan R. S., Cooper R., Zarządzanie kosztami i efektywnością, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2000.
 10. Karaszewski R., TQM teoria i praktyka, TNOiK, Toruń 2001.
 11. Kister A., Koszty jakości w systemie controllings, Mat. Konf. Nauk. nt.: „Koszty jakości w zarządzaniu jakością", AE, Kraków 2002.
 12. Lisiecka K., Koszty jakości podstawą podejmowania decyzji w firmie, [w]: Metody i narzędzia doskonalenia jakości, Tom I, Polskie Forum ISO 9000, Warszawa 2000.
 13. Lisiecka K., Rachunek kosztów jakości sposobem obniżenia kosztów własnych wytwarzania, Problemy Jakości Nr 2, 1997.
 14. Łańcucki J. (red.), Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie, Ośrodek Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 1997.
 15. Oakland J.S., Total Quality Management, Butterwarth - Hinemann, Oxford 1993.
 16. PN-EN ISO 9000:2001 Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia, PKN, Warszawa 2001.
 17. PN-EN ISO 9004:2001 Systemy zarządzania jakością. Wytyczne doskonalenia funkcjonowania, PKN, Warszawa 2001.
 18. PN-ISO 8402 Zarządzanie jakością i elementy systemu jakości. Terminologia, PKN, Warszawa 1996.
 19. PN-ISO 9004 Zarządzanie jakością i elementy systemu jakości, PKN, Warszawa 1996.
 20. PN-ISO 9004-1:1996 „Zarządzanie jakością i elementy systemu jakości. Wytyczne, PKN, Warszawa 1996.
 21. PN-ISO 9004-3:1996 „Zarządzanie jakością i elementy systemu jakości. Wytyczne dotyczące materiałów wytwarzanych w procesach ciągłych", PKN, Warszawa 1996.
 22. Skrzypek E., Decyzyjny rachunek kosztów jakości w przedsiębiorstwie, Mat. Konf. nt. „Koszty jakości w zarządzaniu jakością" AE, Kraków 2002.
 23. Sloan K., TQM w kształtowaniu MBA, Mat. Sem. Nauk. Administracja Publiczna UJ, Kraków 1993.
 24. Wawak T., Koszty jakości, Materiały z II Sympozjum Klubu Polskie Forum ISO 9000, Szczyrk 1994.
 25. Wójtowicz P., Współczesne koncepcje rachunku kosztów, Zesz. Nauk. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, Nr 2, Chrzanów 1998 www.nauka.szczecin.pl/konf/iizs/rl.htm.
 26. Zembrzuska Z., Koszty jakości w świetle norm ISO serii 9000 (PN-ISO serii 9000), Warszawa 1998.
 27. Zymonik Z., Koszty jakości w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2002.
 28. Zymonik Z., Modelowanie kosztów jakości, Normalizacja Nr 3, 1988.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-8651
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu