BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szkoda Jerzy, Świderski Andrzej
Tytuł
Zastosowanie technik statystycznych w systemach zarządzania
Źródło
Problemy Jakości, 2007, nr 1, s. 29-32, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Metody statystyczne, Doskonalenie zarządzania, Statystyka
Statistical methods, Management development, Statistics
Uwagi
Zawiera rysunki: [1] Tradycyjny zapis wyników obserwacji, [2] Graficzny zapis wyników obserwacji, [3] Schemat karty kontrolnej Shewarta, [4] Konwencja diagramu przyczynowo-skutkowego niskiej jakości produkcji wyrobów w firmie, [5] Wykres Pareto-Lorenza dla częstości występowania elementów niezgodności, [6] Przykład sekwencji wykorzystywanych technik statystycznych w analizie i doskonaleniu procesów systemów zarządzania, [7] Przykładowy diagram procedury "Nadzór nad dokumentami". Zawiera tabele: [1] Techniki statystyczne wspomagające zarządzanie systemami, [2] Potrzeby w zakresie wykorzystania technik statystycznych do zarządzania systemami, [3] Potencjalne wykorzystanie technik statystycznych
Abstrakt
Niniejszy artykuł przedstawia możliwości wykorzystania technik statystycznych w organizacjach w utrzymywaniu i doskonaleniu systemów zarządzania. Zawarto informacje na temat zasadniczych kwestii związanych z wykorzystaniem technik statystycznych oraz potrzeb w zakresie ich wykorzystania. W artykule przedstawiono również potencjalne wykorzystanie technik statystycznych w doskonaleniu systemów zarządzania.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Januszkiewicz A., Zarządzanie jakością. PWN, War-szawa-Kraków 1994.
  2. Maleszka A., Metody i narzędzia wykorzystywane do analizy i doskonalenia w podejściu procesowym. Mat. Konf. nt "Doskonalenie procesów auditowania". Wyd. Klub Polskie Forum ISO 9000. Rydzyna 2002 r.
  3. Polska Norma PN-EN ISO 9001:2001 System zarządzania jakością. Wymagania.
  4. Raport Techniczny PKN-ISO/TR 10017:2003 Wytyczne dotyczące technik statystycznych odnoszących się do ISO 9001:2000.
  5. Szczepańska K., Techniki menadżerskie w TQM. Wyd. ALFA-WERO, Warszawa 1999.
  6. Szkoda J., Sterowanie jakością procesów produkcyjnych. Teoria i praktyka. Wyd. Uniwersytet Warmińsko- Mazurski, Olsztyn 2004 r.
  7. Szkoda J., Świderski A., Problemy oceny skuteczności jakościowej procesów realizacji wyrobów w aspekcie wymagań NATO. Wyd. Europejski Instytut Jakości. Warszawa 2005 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-8651
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu