BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalik Jan
Tytuł
Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w ocenie kondycji finansowej cementowni w Polsce
The Use of Discrimination Analysis into the Estimate of Financial Condition of the Companies Making Cement in Poland
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1042, t. 1, s. 354-363, tab., rys., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa, Pozycja przedsiębiorstwa na rynku, Analiza dyskryminacyjna
Estimation of enterprises financial condition, Business strength, Discriminant analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Jedną z dostępnych metod oceny sytuacji finansowej podmiotów gospodarczych jest analiza dyskryminacyjna, która jest połączeniem tradycyjnej analizy wskaźnikowej z ekonometrią. Celem autora była ocena sytuacji finansowej cementowni w Polsce oraz określenie ich pozycji w branży, na podstawie zaadaptowanego na potrzeby badań modelu dyskryminacyjnego autorstwa A. Hołdy oraz modelu zaproponowanego przez J. Gajdka i D. Stosa.

The economic activity is inseparable associated with the necessity of an estimate and a verification of the economic enterprise's financial condition. The company management is not only interested in the results of that analysis but also its partners like: banks, investors, creditors and auditors. One of the possible methods for implementation to estimate the economic enterprise's financial status is a discrimination analysis. It constitutes the connection of traditional ratio analysis with econometrics. The models based on a discrimination function make a clear-cut estimate of the enterprise's financial status. It's possible, on the basis of a synthetic gauge contains a few financial ratio on different weight. The aim of this article is both to estimate the financial status of the companies making cement in Poland and determination their position based on a discrimination model presented by A. Hołda and a model suggested by J. Gajdka and D. Stos. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Gajdka J., Stos D., Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w ocenie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, [w:] Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw, red. R. Borowiecki, AE, Kraków, TNOiK, Kraków 1996.
  2. Hołda A,, Wstępna weryfikacja skuteczności funkcji dyskryminacyjnej ZH w warunkach gospodarki polskiej, "Rachunkowość" 2001 (a), nr 10.
  3. Hołda A., Prognozowanie bankructwa jednostki w warunkach gospodarki polskiej z wykorzystanie funkcji dyskryminacyjnej ZH, "Rachunkowość" 2001 (b), nr 5.
  4. Jajuga K., Statystyczna analiza wielowymiarowa, PWN, Warszawa 1993.
  5. Siemińska E- Metody pomiaru i oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa, Wydawnictwo TNOiK, Toruń 2001.
  6. Stasiewski T., Z - score - indeks przewidywanego upadku przedsiębiorstwa, "Rachunkowość" 1996. nr 12.
  7. Monitor Polski B nr 16, 43, 159. Wydawnictwo Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2004.
  8. Monitor Polski B nr 207, 254, 292, 525, 555, 703, 707, 918. Wydawnictwo Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2003.
  9. Monitor Polski B nr 637, 692. Wydawnictwo Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2002.
  10. www.polskicement.com.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu