BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szpunar Piotr
Tytuł
Skutki wadliwych uregulowań prawnych w sferze polityki fiskalnej
Consequences of Flawed Legal Regulations in the Area of Fiscal Policy
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2002, nr 1-2, s. 27-46, tab., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Polityka podatkowa, Finanse publiczne, Deficyt budżetowy, Dług publiczny
Tax policy, Public finance, Budget deficit, Public debt
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
W artykule omówiono zakres polityki fiskalnej państwa. Zidentyfikowano ułomności najważniejszych zasad konstytucyjnych dotyczących prowadzenie polityki fiskalnej. Omówiono uregulowania zmniejszające przejrzystość i elastyczność polityki budżetowej. Uwagę skoncentrowano na prezentacji obszarów, które w przekonaniu autora, uregulowane są w sposób niewłaściwy lub mało precyzyjny.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Begg D.. Fisher S., DomnbushR.. [1994], Ekonomia, tom 2, Warszawa.
 2. Beksiak J. [2000]. Rola państwa w procesie polskich zmian systemowych, maszynopis powielony
 3. Bofinger P. Reischle J. Schachier A. [1996]. Geldpoliik, Mónchen.
 4. Denek E., Wierzbicki J., Sobiech J., Wolniak J. [1995]. Finanse publiczne, Warszawa.
 5. Gajl N. [1993]. Gospodarka budżetowa w Świetle prawa porównawczego, Warszawa.
 6. Gajl N.. [1993], Finanse i prawo finansowe, Warszawa, Poznań.
 7. Gaudemet PM.. [1990]. Finanse publiczne, Warszawa.
 8. Gilowska Z.. Mierzwa A., Misiąg W. [1997], Stan i kierunki reformy sektora publicznego w Polski, Gdańsk.
 9. Harasimowicz J. [1977]. Finanse i prawo finansowe, PWE, Warszawa.
 10. Marcel M. [1999], Effectiveness of lie State and Development Lessons. w: Chile. Recent Policy Lessons and Emerging Challenge, G. Perry. D.M. Leipziger, red. World Bank. Washington
 11. Misiąg W., Gilowska Z., Wiktorow A., [1995], Przywracanie równowagi finansowej sektora publicznego: zarys koncepcji IBnGR.
 12. Owsiak M.. Kosek M., Surówka H., [1993]. Równowaga budżetowa. Deficyt budżetowy. Dług publiczny, PWN, Warszawa.
 13. Sławiński A., Osiński I. [1996], Rynek pieniężny "95, Warszawa, Materialy Studia NBR
 14. Szpunar P, Tymoczko D., [2001]. Czy możliwe jest przejście do fazy niedobonu płynności w polskim systemie bankowym?, w przygotowaniu, IBnGR, Gdańsk.
 15. Wernik A,, Jak zaliczyć, Gazeta Bankowa, 6-12 lutego [2001]
 16. Wojtyna A., Koszty dezinflacji, Bank i Kredyt, 1-2/2000
 17. Wojtyna A., [1998]. Nowe kierunki badań nad ekonomiczną rolą państwa, Ekonomista nr 1/2001
 18. Średniookresowa strategia finansowa, Ministerstwo Finansów. Warszawa, marzec.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu