BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Liberda Barbara, Tokarski Tomasz, Kaczorowski Paweł
Tytuł
Wpływ stóp procentowych i stóp podatkowych na oszczędności i inwestycje
Impact of Interest Rates and Tax Rates on Savings and Investment
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2002, nr 1-2, s. 47-68, tab., wykr., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Oszczędności gospodarstw domowych, Oszczędności przedsiębiorstwa, Stopa procentowa, Podatek dochodowy od osób fizycznych, Podatek dochodowy od osób prawnych, Inwestycje
Household savings, Enterprise savings, Interest rate, Individual income tax, Corporate income tax, Investment
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
W teorii i badaniach empirycznych wskazuje się na wzajemne oddziaływanie stóp procentowych i stóp podatkowych na oszczędności i inwestycje. W niniejszym artykule autorzy zbadali wpływ stóp procentowych i podatkowych na oszczędności gospodarstw domowych i firm oraz na stopę inwestycji. Podjęli próbę oszacowania wpływu stóp procentowych na przyrosty kredytów i depozytów gospodarstw domowych, kredytów przedsiębiorstw oraz stopy inwestycji w Polsce w latach 1993-2000. Dokonali analizy zależności pomiędzy dochodami ludności, efektywnymi stopami opodatkowania dochodów ludności oraz stopami oszczędności gospodarstw domowych w Polsce w latach 1994-1999.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bradford D.. [2000]. Zaxation, Wealth and Saving, MIT Press, Cambridge, Massachuseti.
 2. Charemza W.W., D.E Deadman, [1997]. Nowa ekonometria, PWE, Warszawa.
 3. GUS. Budżety gospodarstw domowych, Warszawa, pełna baza danych z lat [1994-1999].
 4. GUS, Biuletyny Statystyczne, Warszawa, różne wydania z lat [1993-2001].
 5. Kaczorowski P, T. Tokarski, [1999], Stopy procentowe a kredyty i depozyty banków sektora niefinansowego w: B. Liberda, red. [1999]. Determinanty oszczędzania w Polsce ,Fundacja CASE, Warszawa, 71-82.
 6. Kelm R., [1999], Kwartalny szacunek produktu krajowego brutto i popytu finalnego dla lut 1990-1907, "Prace Instytutu Ekonometrii i Statystyki", Uniwersytet Łódzki, Łódź
 7. King M., [1980]. Savings and Taxation, NBER Working Paper. no. 428, January, NBER, Cambridge, Massachus
 8. Kotlikoff L.J. [1984], Taxation and Savings: A Neoclassical Perspeetive
 9. Kotlikoff LJ. [1980]. What Determines Savings?, MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 167-233.
 10. Libarda B., [2000], Oszczędzanie w gospodarce polskiej. Teorie fakty, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne- Bellona, Warszawa.
 11. Majsterek M., [1998], Modele korekty błędem i ich zastosowanie w modelowaniu płac przeciętnych. "Prace Instytutu Ekonometrii i Statystyki". Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 12. Owens J. [1994], Taxation and Savings, w: A. Heertje, [1994], World Savings. An Intemational Survey, Blackwell, Oxtord, 100-138.
 13. Summers L.H. (1981), Capital Fasation and Aceunulation in a Life Cycle Growth Model, "American Economic Review", 71, no. 4, 533-544
 14. Tanzi V.. H. Zee, [1998]. Taxaion and Household Saving Rate: Evidence fiom OECD Countries, IMF Working Paper no. 36
 15. Welle A. [2001], Czy współczesne modele dynamiczne zrewolucjonizowały ekonomię?, Refera na VII Kongres Ekonomistów Polskich, PTE, Warszawa, styczeń 2001
 16. World Bank, [1998]. World Saving Data Base (WSDBJ, Washington.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu