BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tyrańska Małgorzata (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Strategie wynagrodzeń kadry kierowniczej
Management Remuneration Strategies
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, nr 700, s. 199-220, bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Kadra kierownicza, Kształtowanie wynagrodzeń, System płac
Managerial staff, Shaping remuneration, Wage system
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Tabor SA
Abstrakt
Kierownicy średniego szczebla zarządzania pełnią w przedsiębiorstwie rolę łączników między kadra kierowniczą wyższego szczebla zarządzania oraz rolę reprezentantów podległych pracowników. W opracowaniu skoncentrowano się na strategiach wynagrodzeń kierowników średniego szczebla zarządzania.

In this article, the author presents the issue of the mutual impact of a company's underlying strategy and functional strategies, in particular the remuneration strategy. The author presents a model of a remuneration system that supports the implementation of the remuneration strategy. She also discusses the issue of the management remuneration strategy and its links with the company's underlying strategy. The article describes salary models and remuneration structure for management staff and also presents an example of a remuneration system for management that is essential to the effective implementation of the company's strategy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Amstrong M. [2000], Zarządzanie zasobami ludzkimi, ABC, Kraków.
 2. Borkowska S. [1978], Płace a rozrachunek wewnętrzny w wielkich organizacjach gospodarczych, PWE, Warszawa.
 3. Ciupa S.W. [1997], Kontrakty menedżerskie, „Manager", nr 12.
 4. Duraj J. [2000], Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 5. Gick A., Tarczyńska M. [1999], Motywowanie pracowników, PWE, Warszawa.
 6. Haus B., Osbert-Pociecha G., Jagoda H. [1996], Zarządzanie firmą na podstawie kontraktu, Difin, Warszawa.
 7. Janowska Z. [2000], Strategia firmy a strategia personalna, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, Wrocław, nr 871.
 8. Kopertyńska M.W. [2000], System płac przedsiębiorstwa, AE we Wrocławiu, Wrocław.
 9. Kostera M. [1996], Zarządzanie personelem, PWE, Warszawa.
 10. Kozioł L., Tyrańska M. [1996], Przestanki wprowadzania kontraktów kierowniczych w firmie, „Przegląd Organizacji", nr 2.
 11. KubotZ. [1999], Kontrakty menedżerskie średniej kadry kierowniczej, Klemar, Wrocław.
 12. Louart P. [1995], Kierowanie personelem w przedsiębiorstwie, Poltext, Warszawa.
 13. Metody oceny efektów pracy kierowniczej [1983], pod red. S. Borkowskiej, PWE, Warszawa.
 14. Mróz A. [1997], Umowy menedżerskie, „Personel", nr 5.
 15. Nawrocki S. [1995], Podkontrakty i grupowe formy pracy w realizacji celów zarządczych przedsiębiorstwa, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, Wrocław, nr 705.
 16. Stabryła A. [1997], Podstawy zarządzania firmą. Modele, metody, praktyka, Antykwa, Kraków-Kluczbork.
 17. Sekuła Z. [1997], Motywacyjne kształtowanie płac, cz. l i II, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz.
 18. Thierry H. [1993], Waga i znaczenie wynagrodzeń [w:] Innowacyjne strategie płac, pod red. S. Borkowskiej, B. Urbaniak, Łódź-Warszawa.
 19. Problemy społeczne w zmieniającym się przedsiębiorstwie [2001], pod red. M. Gablety, Continuo, Wrocław.
 20. Walentynowicz P. [2000], Kontrakt menedżerski w zarządzaniu firmą, OPO, Bydgoszcz.
 21. Zasoby ludzkie w firmie. Organizacja, kierowanie, ekonomika [1999], pod red. A. Sajkiewicz, Poltext, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu