BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozuń-Cieślak Grażyna
Tytuł
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w specjalnych strefach ekonomicznych
Foreign Direct Investment in the Special Economic Zones in Poland
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1042, t. 1, s. 387-396, tab., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Inwestycje zagraniczne, Inwestycje bezpośrednie, Atrakcyjność inwestycyjna, Specjalne strefy ekonomiczne
Foreign investment, Direct investments, Investing attractiveness, Special economic zones
Uwagi
summ.
Abstrakt
Referat, to próba odpowiedzi na pytanie, czy ustanowione w Polsce specjalne strefy ekonomiczne można uznać za skuteczny instrument polityki gospodarczej państwa z punktu widzenia podnoszenia atrakcyjności inwestycyjnej danego regionu i przyciągania kapitału zagranicznego? W artykule została zawarta krótka prezentacja ogólnych zasad prowadzenia działalności gospodarczej na terenie SSE, dane dotyczące aktywności inwestorów zagranicznych w strefach do 2001 roku oraz podsumowanie wskazujące czynniki determinujące atrakcyjność inwestycyjną danej gospodarki dla inwestorów zagranicznych.

The aim of the paper is to attempt to answer whether the Special Economic Zones (SEZ) in Poland can be regarded as an effective instrument of the economic policy from the viewpoint of increasing the investment attractiveness of the region and attracting foreign capital. The paper includes a short presentation of the general rules of running a business in the SEZ area, details about foreign investors activity in the SEZ until the end of 2001 and the conclusion that will point the factors determining the investment attractiveness of the economy for the foreign investors. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ambroziak A., Rozwiązanie kwestii udzielania pomocy publicznej w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce, cz. l, "Wspólnoty Europejskie" 2003 nr 2 (137), Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego.
 2. Ambroziak A., Rozwiązanie kwestii udzielania pomocy publicznej w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce, cz. l, "Wspólnoty Europejskie'" 2003 nr 3 (138), Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego.
 3. Bojar E., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w obszarach słabo rozwiniętych, PWN, Warszawa 2001.
 4. Czerwińska E., Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce w świetle negocjacji z UE, Kancelaria Sejmu Biuro Studiów i Ekspertyz, Informacja nr 751 a, Warszawa 2001.
 5. Dziemianowicz W., Inwestycje zagraniczne w gminie. Jak przyciągnąć, obsłużyć i zatrzymać inwestora, PA1Z, Brytyjski Fundusz Know-How, Fundusz Współpracy. Warszawa 1999.
 6. Informacja o wynikach kontroli tworzenia i funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych na terenie Polski, Najwyższa Izba Kontroli - Departament Gospodarki i Integracji Europejskiej P/98/069, DGilE -41021/98, Warszawa 1999.
 7. Olesiński Z., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce, PWE, Warszawa 1998.
 8. Serwis informacyjny: PricewaterhouseCoopers www.taxonline.pl
 9. Serwis informacyjny: Money, http:/wvw.money .pl
 10. Serwis informacyjny: PAIZ, http://www.paiz.gov.pl
 11. Special Economic Zones in Poland a Unique Investment Opportunity, Polska Agencja Inwestycji Zagranicznych, Warszawa 2002.
 12. World Investment Report 2002, United Nations Conference on Trade and Development, New York--Genewa 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu