BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Leksińska Wanda
Tytuł
Rachunkowość banków - nowe standardy rachunkowości
Źródło
Bezpieczny Bank, 2002, nr 1 (16), s. 105-120
Słowa kluczowe
Ustawa o rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), Prawo WE, Instrumenty finansowe, Wycena aktywów finansowych
Accounting Act, International Accounting Standards (IAS), European Community law, Financial instruments, Valuation of financial assets
Abstrakt
Omówiono zmiany w ustawie o rachunkowości obowiązujące od początku 2002 roku. Mają one na celu dalsze dostosowanie prawa polskiego do rozwiązań unijnych oraz do międzynarodowych standardów rachunkowości (MSR). Podkreślono wagę zmian wynikających z uregulowania obszaru dotyczącego ujmowania w księgach rachunkowych wyceny i prezentacji w sprawozdaniu finansowym instrumentów finansowych. Szczególną uwagę zwrócono na przeniesienie do polskich przepisów rachunkowości zasad wynikających z międzynarodowych standardów rachunkowości, w tym zwłaszcza MSR 39 - instrumenty finansowe - ujmowanie i wycena, który opiera wycenę instrumentów finansowych przede wszystkim na wartości godziwej.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-2939
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu