BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalik Adam
Tytuł
Zintegrowany model zarządzania wiedzą (Część pierwsza - Opis koncepcji)
An Integrated Model of Knowledge Management (Part One)
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2004, nr 3, s. 12-16, bibliografia 29 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie wiedzą, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Wiedza
Knowledge management, Enterprise management, Knowledge
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Niniejszy artykuł stanowi pierwszą (z dwóch) części opisu zintegrowanego modelu zarządzania wiedzą. Przedstawiono opis koncepcji. Zaprezentowany model zarządzania wiedzą na poziomie organizacji zgodnie z zamierzeniem autora ma stymulowaą dyskusję o koncepcji zarządzania wiedzą. Uwzględnienie wielu aspektów zarządzania wiedzą i ich zobrazowanie we wzajemnych relacjach w jednym modelu daje podstawę twierdzić, że stanowi on przełom w rozumieniu koncepcji zarządzania wiedzą. Model traktuje cele organizacji jako punkt wyjścia w zarządzaniu wiedzą. Zarządzanie wiedzą może wspierać różne struktury w organizacji. Rozwiązania zarządzania wiedzą powinny być prowadzone z uwzględnieniem trzech wymiarów (procesowego, ludzkiego i technologicznego). Zarządzanie wiedzą generuje korzyści bezpośrednie i pośrednie oraz finalną wartość dodaną (produktywność, innowacyjność, satysfakcja interesariuszy, organizacja ucząca się). Efektem zarządzania wiedzą jest polepszenie pozycji rynkowej organizacji.

According to the author's intention, the presented model of knowledge management at the level of organisation should stimulate a discussion about knowledge management concepts. Incorporation of various aspects of knowledge management and their mutual relations presented in one model has a breakthrough value in understanding knowledge management concepts. Organisational goals are a starting-point for knowledge management in the discussed model. Knowledge management can support various organisational structures. Knowledge management solutions should be implemented taking into account three dimensions: processes, people and technology. Knowledge management generates direct and indirect benefits, as well as final added value (productivity, innovations, stakeholders' satisfaction, learning organisation). The end-result of knowledge management is the improvement of corporate market position
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. [I] Allee, Verna: Return on Knowledge, Executive Excellence, Sep. 2000, Vol. 17 Issue 9.
 2. Allee, Vema: The Knowledge Evolution, Butterworth-Heinemann, Boston, 1997.
 3. Wendi R. Bukowitz: Visualizing, measuring and managing knowledge, Research Technology Management, Jul./Aug. 1997, Vol. 40 Issue 4.
 4. T.H. Davenport, L. Prusak: Working Knowledge: How Organisations Manage What They Know, Boston, Harvard Business School Press, 1998.
 5. Nancy M. Dixon: The changing face of knowledge, The Learning Organization: An International Journal, 1999 Volume 6, Number 5.
 6. Peter F. Drucker: Knowledge- Worker Productivity: The Biggest Challenge, California Management Review, Winter 1999, Vol. 41 Issue 2.
 7. C.M. Fioł, M.A. Lyles: Organizational Learning, Academy of Management Review, volume 10, number 4, 1985.
 8. W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk: Przedsiębiorstwo przyszłości, Difin, Warszawa 2000.
 9. Gary Hamel: Knowledge Strategy, Executive Excellence, Jul. 2000, Vol. 17 Issue 7.
 10. Morten T. Hansen, NitinNohria: What's Your Strategy for Managing Knowledge?, Harvard Business Review, Mar./Apr. 1999, Vol. 77 Issue 2.
 11. [II]Dorothy Leonard, Susan Straus: Putting Your Company's Whole Brain To Work, Harvard Business Review , Jul./Aug. 1997, Vol. 75 Issue 4.
 12. J. Liebowitz: Knowledge Management Handbook, CRC Press, 1999.
 13. Richard McDermott: Designing and improving knowledge work, Journal for Quality & Participation; Mar. 1995, Vol. 18, Issue 2.
 14. Mark W. McElroy: Integrating complexity theory, knowledge management and organizational learning, Journal of Knowledge Management, 2000, Volume 4, Number 3.
 15. Victor Newman: Redefining Knowledge Management to Deliver Competitive Advantage, Journal of Knowledge Management, 1997, Volume 1, Number 2.
 16. Ikujiro Nonaka, Hirotaka Takeuchi: Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltext, Warszawa 2000.
 17. C. 0'Dell, C. J. Grayson: If Only We Knew What We Know, The Free Press, New York 1998.
 18. C. O'Dell, C.J. Grayson Jr.: Knowledge Transfer: Discover Your Value Proposition, Strategy & Leadership, Mar./Apr. 1999, Vol. 27, Issue 2.
 19. M. Polanyi: The Tacit Dimension, Rutledge and Kegan Paul, London 1966.
 20. M. Polanyi: Personal knowledge, Rutledge, London 1957.[21] Gilbert Probst, Steffen Raub, Kai Romhardt: Zarządzanie Wiedzą w Organizacji, Oficyna Wydawnicza, Kraków 2002.
 21. L. Prusak: The Knowledge Advantage, Strategy and Leadership, March/April 1996.
 22. Ante Pulic: VAIC-an accounting tool for 1C management, International Journal of Technology Management, 2000, Vol. 20, Issue 5-8.
 23. EIRMA, Report on Knowledge Management, Working Group 54, September 1998.
 24. David Skyrme: How to Develop a Successful KM Strategy, www.skyrme.com, January 2002.
 25. Karl-Erik S veiby: A knowledge-based theory of the firm to guide in strategy formulation, Journal of Intellectual Capital, 2001, Volume 2, Number 4.
 26. Etienne C.Wenger, William M. Snyder: Communities of Practice: The Organizational Frontier, Harvard Business Review, Jan./Feb. 2000, Vol. 78, Issue 1.
 27. K. Wiig: Knowledge Management Methods: Practical Approaches to Managing Knowledge, Schema Press, 1994.
 28. Michael H. Zack: Developing a Knowledge Strategy, California Management Review, Spring 1999, Vol. 41, Issue 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu